Auran vanha kirkkoneuvosto höykyttää kirkkoherraa

0
Kirkkoneuvoston antamaan lausuntoon kirjattu lista vuoden 2018 ongelmatilanteista on pitkähkö. Muun muassa Auran kirkon korjaussuunnitelman edistymisestä ei ole pyynnöistä huolimatta herunut tietoa.

AURA. Auran seurakunnan edellinen kirkkoneuvosto ehätti toimikautensa päätteeksi antaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pyytämän lisäselvityksen, jossa katsotaan, ettei kirkkoherra Torsten Sandbergillä ole edellytyksiä jatkaa Auran kirkkoherrana.

Kirkkoneuvosto esittää, että tuomiokapituli ryhtyy kirkkolain mukaisiin toimiin kirkkoherra Sandbergin virkasuhteen irtisanomiseksi.

–Seurakunnallisen toiminnan kehittämistä ei kirkkoneuvoston tietojen mukaan ole tapahtunut, eikä kehittämissuunnitelmista tai -toimenpiteistä ole annettu mitään informaatiota kirkkoneuvostolle. Kirkkoherran toimintaan liittyvät ongelmat ovat kirkkoneuvoston käsityksen mukaan entisellään, lausunnossa kirjoitetaan.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leena Hafrén suhtautuu kaikesta huolimatta epäillen siihen, että lisäselvitys kelpaisi tuomiokapitulille, joka pyysi selvitystä siitä, miten hyvän hallinnon ja luottamuksen edistämisen ohjelman toimenpiteet ovat edenneet. Hänen mielestään lisäselvityksen antamisessa olisi pitänyt edetä vähemmällä kiireellä.

 

 

Lue lisää 11.01.2019 lehdestä