AURANMAA. Tiedot kuntien viime vuoden verotulokertymistä ovat vetäneet ilmeet vakaviksi ainakin Koskella ja Oripäässä. Muissakin Auranmaan kunnissa joudutaan tyytymään talousarvioissa toivottua pienempiin tuloihin. Isoa lohtua ei tuo se, että tilanne on jokseenkin sama koko maassa.

Koskella verotuloja kertyi 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitu 6,92 miljoonaa, joten tavoitteesta jäätiin noin kymmenen prosenttia.

Oripäässä pudotus oli pienempi, mutta sielläkin melkoinen. 206 000 euroa ennakoitua vähäisempi tuotto merkitsee verotulojen jäämistä 4,9 prosenttia pienemmiksi kuin budjetissa ennakoitiin.

Marttilassa verotulot jäävät 3,2 prosenttia ennakoidusta, joten paikattavaa tulojen alitusta kertyy runsaan 206 000 euron verran.

Aurassa 2,7 prosentin vajaus verotulokertymään merkitsee 0,4 miljoonan euron vajausta tuloihin.

Vähimmällä selvitään Pöytyällä. Verotulot alittuvat ennakoidusta 256 000 euroa, joten niitä kertyy vain 0,9 prosenttia talousarviossa ennakoitua vähemmän.