PÖYTYÄN SEUTU. Auran ja Pöytyän kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä organisoiva työryhmä puoltaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhteistyön jatkamista ja kehittämistä.

Asia etenee seuraavaksi kunnanhallituskäsittelyyn. Kuntayhtymän perussopimuksen tarkistamista käsitellään sekä Pöytyän että Auran kunnanhallituksessa ensi maanantaina, kertoo Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin.

Käsittelyn taustalla on Auran kunnanvaltuuston joulukuussa tekemä päätös: tuolloin Aura päätti irtisanoa Pöytyän kanssa voimassa olevan kansanterveystyön kuntayhtymäsopimuksen, koska kuntien välillä ilmeni erimielisyyttä siitä, miten kuntayhtymän kehittämisestä tehtyä selvitystä jatkossa työstetään. Päätöksen seurauksena sosiaali- ja terveysministeriö kutsui kunnat neuvottelemaan asiasta.

Auran ja Pöytyän kuntien edustajat kävivät neljä viikkoa sitten vierailulla sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriön näkemys oli, ettei vanhoja yhteistyöalueita pureta, sillä Paras-puitelain velvoitteita on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

Ministeriö määräsi kunnat antamaan helmikuun loppuun mennessä lausunnot, joista selviää onko kuntayhtymän toiminnan jatkolle edellytyksiä ja onko perussopimuksen tarkistamisesta yhteisymmärrystä.

Jos yhteisymmärrystä ei helmikuun loppuun mennessä ole syntynyt, asia etenee sosiaali- ja terveysministeriön viralliseen käsittelyyn.