Hätäkeskuksen uusi tietojärjärjestelmä keskustelee paremmin yli maakuntarajojen

0
Turun hätäkeskus. Kuva: Marttiina Sairanen.

Turun hätäkeskuksessa on otettu käyttöön uusi hätäkeskustietojärjestelmä. Ensimmäiset soitot Ericaan tulivat 2. huhtikuuta.

Viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä Erica otetaan käyttöön yksi hätäkeskus kerrallaan. Turun hätäkeskus oli järjestyksessään viides käyttöönotto, Oulun, Kuopion, Porin ja Vaasan hätäkeskusten jälkeen. Siirtymisvaihe uuteen järjestelmään ei käytännössä näy kansalaisille mitenkään.

Turun hätäkeskuksen päällikön Mauri Turulan mukaan uuteen tietojärjestelmään liittyvät siirrot eivät vaikuta kansalaisten 112-palveluun tai turvallisuuteen.

­Ericaa on testattu kattavasti ennakkoon alueen yhteistyöviranomaisten kanssa.

Hätäkeskuslaitoksen hankepäällikkönä toimivan Mika Lamun mukaan järjestelmän tavoitteena on tarjota kansalaisille entistä tehokkaampaa hätäkeskuspalvelua.

– Erican käyttäjinä ovat Hätäkeskuslaitoksen lisäksi poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos. Järjestelmän uudet ominaisuudet tulevat parantamaan muun muassa riskinarvion laatua, dokumentaatiota ja nopeimman ja tarkoituksenmukaisimman yksikön käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös toimintatapojen muutoksia, Lamu kuvailee Hätäkeskuslaitoksen tiedotteessa.

Erica yhdenmukaistaa toimintatapoja niin hätäkeskuksissa kuin kentällä toimivien viranomaistenkin keskuudessa. Myös kentällä toimivien viranomaisten liikkuminen yli maakuntarajojen helpottuu tulevaisuudessa.

– Tehtävään hälytettäville yksiköille Ericasta välittyvä data päivystäjän ja hätäilmoituksen tekijän välisestä vuoropuhelusta on entistä kattavampaa. Tämä jo itsestään antaa viranomaiselle paremmat toimintaedellytykset tehtävään. Lisäksi tulevaisuudessa verkottuneessa toimintamallissa eri viranomaisyksiköt liikkuvat jouhevasti yli toiminta-aluerajojen, sillä järjestelmä laskee nopeimmin tapahtumapaikan saavuttavan yksikön maakuntarajoista huolimatta, Lamu toteaa.

Turun hätäkeskuksen aluetta ovat Varsinais-Suomi ja Häme.