Koski kyselee kuntalaisilta hyvinvointipalveluista

0

KOSKI. Koskelaisilla on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointipalvelujen tulevaisuuteen: Kosken kunta on tehnyt kuntalaisille kyselyn hyvinvointipalveluista. Tarkoituksena on saada tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden toimivuudesta sekä kehittämistarpeista.

–Toivomme kovasti, että kuntalaiset vastaisivat aktiivisesti kyselyyn, jotta saisimme kuntalaisten äänen mahdollisimman hyvin kuuluviin, Kosken hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala sanoo.

Kyselyyn voi käydä vastaamassa kunnan kotisivuilta löytävästä linkistä tai noutaa paperisen kyselylomakkeen kirjastosta. Kyselyä on jaettu myös kotitalouksiin kesätiedotteen välissä. Vastaukset tulee toimittaa kunnalle viimeistään perjantaihin 28. kesäkuuta mennessä.

Kyselyn tuloksista tehdään koonti, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla syksyllä. Tämän jälkeen esille nousseista aiheista on tarkoitus järjestää työpajoja, joihin kutsutaan kuntalaisia kaikista ikäryhmistä. Tavoitteena on, että työpajoissa ideoidaan konkreettisia ehdotuksia hyvinvoinnin lisäämiseksi Koskella.

 

Linkki kyselyyn löytyy osoitteesta www.koski.fi