Auranmaan kunnissa työttömyys kääntyi nousuun – Pöytyällä ja Koskella osuus pienenee vielä

0
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais-Suomessa. Työvoiman kysyntä oli elokuussa vilkasta useilla aloilla. Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut eli korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan eri aloille. Kuva: Riitta Salmi.

Monissa Auranmaan kunnissa työttömyysaste on kääntynyt nousuun pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Työttömyysaste on vuoden takaista korkeampi Aurassa, Marttilassa ja Oripäässä, kertoo Ely-keskuksen julkaisema Työllisyyskatsaus. Työttömien osuus työvoimasta pienenee edelleen Pöytyällä ja Koskella.

Auranmaan pienin työttömyysaste oli elokuussa Koskella, 5,1 prosenttia. Toiseksi pienin se oli Aurassa, 5,6 prosenttia.

Marttilassa työttömyysaste oli 7,3, Oripäässä 5,6 ja Pöytyällä 6,5.

Liedossa luku oli 4,6.

Aurassa työttömyysaste on vuoden pienimmässä luvussa, mutta se on ollut jo useana kuukautena isompi kuin viime vuonna. Myös Koskella on tehty tämän vuoden uusi ennätys työttömyysasteen alhaisuudessa.

Katso karttagrafiikasta, miten eri kuntien työttömyysaste on muuttunut puolentoista vuoden aikana.

Vain Varsinais-Suomen suurimmassa kaupungissa Turussa työttömyysaste oli elokuussa yli 10 prosenttia. Turussa työttömänä oli 11,3 prosenttia työvoimasta. Salossa oli maakunnan toiseksi korkein työttömyysaste 9,9 ja kolmanneksi korkein oli Kustavissa, 8,0 prosenttia.

Varsinais-Suomen pienin työttömyysaste oli Ruskolla, 3,7 prosenttia. Rusko oli elokuussa maakunnan ainut kunta, jossa työttömyysaste jäi alle 4 prosentin.

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa päästiin taas kesän kohonneiden lukujen jälkeen alle 20 000 työttömän rajapyykin. Elokuun lopussa maakunnassa oli 19 300 työtöntä työnhakijaa. Rajapyykin alle on päästy tänä vuonna myös helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa. Huhti- ja toukokuussa lukema oli jopa alle 19 000 työtöntä.

Kesän jälkeen elokuussa työttömien alkaa yleensä vähetä, tänä vuonna 3 300 henkilöllä. Viime vuoden elokuusta työttömien määrä väheni 1 600 henkilöllä. Varsinais-Suomen tahti on ripeämpää kuin koko maassa, –4 prosenttia, kertoo Työllisyyskatsaus.

TYÖTTÖMIEN osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa, jossa luku on 8,9 prosenttia.

Varsinais-Suomessa on maan viidenneksi pienin työttömyysaste, Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa pääsevät edelle. Esimerkiksi Ahvenanmaan työttömyysaste oli 3,3 ja Uudenmaan 8,3.

Varsinais-Suomen työttömyysaste alkaa siis lähestyä Uudenmaan lukua.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa työttömyysaste oli kummassakin tasan 9,0. Pirkanmaalla työttömyys kääntyi elokuussa kasvuun ainoana maakuntana Suomessa.

 

TYÖTTÖMYYS väheni Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa. Ripeimmin työttömien määrä väheni Turunmaan saaristossa, –13 prosenttia. Loimaan seudulla työttömien määrä aleni 4 prosentilla.

Turun seudulla työttömiä oli yli tuhat vähemmän kuin vuosi sitten, 14 428. Salon seudulla työttömänä oli reilu 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin, 2 593.

Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa, ja se alenee koulutustaustasta riippumatta.

Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa alueen kunnissa. Kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 53 prosentilla eli 5 500 henkilöllä.

Syyskuun aikana työttömien määrän ennakoidaan vähenevän edelleen.

 

TYÖVOIMAN kysyntä vilkastuu edelleen. Viimeisen kolmen kuukauden aikana avautui uusia, avoimia työpaikkoja 13 600 kappaletta eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi–kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais-Suomessa. Näistä 16 500 oli kestoltaan yli 12 kuukautta ja 3 800 kappaletta oli kestoltaan 6–12 kuukautta.

Turun seudulla avoimia työpaikkoja oli Ely-keskuksen tiistaina julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan 3 886. Se oli yli 600 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Salon seudulla avoimia työpaikkoja oli elokuussa 323 kappaletta, kun vuosi sitten paikkoja oli auki 70 vähemmän.

Myös Turunmaalla ja Loimaan seudulla työpaikkojen määrä on kasvussa, mutta Vakka-Suomessa avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten. Vakka-Suomen muutos on 88 työpaikkaa vähemmän.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa oli avoinna elokuussa 5 123 työpaikkaa, kun vuosi sitten paikkoja oli 700 vähemmän.

 

Suomen työttömyystilanne

  • Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 232 600 työtöntä työnhakijaa.
  • Työttömiä työnhakijoita oli 11 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli 8 000 enemmän kuin edellisvuonna.
  • Lähde: TEM:in Työllisyyskatsaus