Kiusaaminen on vähentynyt Auranmaan kouluissa

0
Auran yhtenäiskoulun 5B-luokalla oltiin tyytyväisiä omaan kouluun. Kertotaulutkin pysyivät kätevästi mielessä pehmonopilla pelatulla laskupelillä.

AURANMAA. Valtakunnallisessa 4.–5. luokan oppilaille tehdyssä kouluterveyskyselyssä auranmaalaisten lasten kokema koulukiusaaminen on vähentynyt. Useimmissa kunnissa myös vähintään puolet lapsista on erittäin tyytyväisiä elämäänsä ja valtaosa heistä myös pitää koulunkäynnistä.

Erityisen tyytyväisiä kouluterveyskyselyn tuloksiin ollaan Aurassa. Siellä vähintään kerran viikossa koulukiusatuiksi joutuneiden lasten määrä on laskenut kahden vuoden takaisesta noin 17 prosentista viiteen prosenttiin. Luku on Varsinais-Suomen kolmanneksi paras.

Lisäksi noin 58 prosenttia lapsista kertoo olevansa erittäin tyytyväisiä elämäänsä, kun vuonna 2017 tätä mieltä oli noin 42 prosenttia. Lisäksi niiden lasten osuus, jotka kokivat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, laski runsaasta viidestä alle neljään prosenttiin.

Koskella puolestaan yli 91 prosenttia oppilaista kertoi, ettei ole koko lukuvuoden aikana osallistunut muiden kiusaamiseen. Luku parani kahden vuoden takaisesta yli 18 prosenttiyksiköllä ja on Auranmaan paras.

 

Lue lisää 08.10.2019 lehdestä