PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanhallitus kannustaa työyhteisöjä tuomaan aktiivisesti esille työyksikkö- ja säästötoimia, jotka ulottuvat myös ensi vuoteen. Henkilöstöjaosto palkitsee kustannusvaikutuksiltaan ja toiminnallisesti merkittävimmät toimenpide-ehdotukset työyhteisöittäin 50 eurolla henkilöä kohti. Työyhteisöittäin saatava kannustinraha kohdennetaan koko työyhteisön yhteiseen työhyvinvointitoimintaan.

Päätös kannustinrahasta liittyy kunnanhallituksen käsittelemään osavuosiraporttiin, jossa tämän vuoden alijäämän ennakoidaan nousevan 1, 77 miljoonaan euroon.

Säästöjä etsitään kannustinpalkkion lisäksi kunnanjohtajan määräämällä ja tarkemmin ohjeistamalla rajatulla hankintakiellolla.

Lisäksi tekninen toimiala selvittää, onko kunnalla omistuksessaan turhia kiinteistöjä, huoneistoja tai maa-aloja, joista voitaisiin luopua.