Verolistat julki maanantaina: Mitä verotiedoista näkyy ja mikä jää pimentoon?

0
Julkiset verotiedot antavat kattavan kuvan tuloista, mutta vain maksettujen palkkojen osalta. Sen sijaan osa pääomatuloista puuttuu kokonaan julkaistavista tiedoista.

Verotiedot viime vuodelta julkaistaan maanantaina 4. marraskuuta.

Joka vuosi verotietojen julkaiseminen herättää paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tänä vuonna on keskusteltu etukäteen henkilöistä, jotka ovat hakeneet tietojensa luovuttamiskieltoa medialle verohallinnolta.

Ainakin sata yli 100 000 euroa tienannutta suomalaista on hakenut tätä mahdollisuutta. Verohallinto kertoo, että kaikki käsitellyt hakemukset on hyväksytty, eli media ei saa näiden henkilöiden tulotietoja suoraan verottajalta. Sen sijaan tulot ovat nähtävissä erikseen nimellä kysyttäessä ja hakiessa.

Suomalaisilla oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuus vastustaa verotustietojensa luovuttamista suoraan tiedotusvälineille. Perusteina verohallinto on hyväksynyt esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Verohallinto perustaa linjansa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli gdpr:ään.

Julkiset verotiedot antavat kattavan kuvan tuloista, mutta vain maksettujen palkkojen osalta. Mitä asioita verotiedoissa ei näy, Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari?

– Pääomatuloja ei pysty vertailemaan verotilastojen perusteella. Vain verotettava pääomatulo on julkinen tieto. Osa pääomatuloista puuttuu kokonaan julkaistavista tiedoista. Tulotieto voi jopa puuttua kokonaan, vaikka henkilöllä olisi todellisuudessa esimerkiksi luovutusvoittoja. Vuonna 2018 pääomatuloista maksettiin veroa 30 prosenttia. Siltä osin, kun verotettavien pääomatulojen määrä ylitti 30 000 euroa, vero oli 34 prosenttia, kertoo Kaari Veronmaksajien verkkosivuilla.

– Varallisuuden tai velkojen määrä ei ole julkinen tieto. Julkisissa verotiedoissa ei koskaan näy saatujen osinkojen koko määrä.

– Verotiedoissa ei näy tuloja, joita ei veroteta Suomessa. Jos esimerkiksi urheilijan tulot verotetaan vain ulkomailla, tällöin niitä ei näy Suomen verotiedoissa.

– Myös kuolinpesän osakkaan todelliset tulot voivat olla huomattavasti suuremmat kuin mitä hänen verotietonsa kertovat.

Mitkä sitten ovat julkisia tietoja?

– Julkisia verotietoja ovat nimi, syntymävuosi, verotettava ansiotulo ja pääomatulo, verojen kokonaismäärä ja maksettava tai palautettava veron määrä. Tiedot laaditaan maakunnittain nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, jatkaa verojuristi Päivi Kaari.

Saako verotilastoista selville, paljonko naapuri tienaa palkkatyössään?

– Ei saa, koska maksettu palkka ei ole julkinen tieto. Jos naapuri saa vain palkkatuloa, julkiset verotiedot kertovat kuitenkin varsin hyvin palkan tason erityisesti suurissa tuloissa. Palkkatulo näkyy verotiedoissa nimellä verotettava ansiotulo. Verotettava ansiotulo ei ole kuitenkaan sama kuin bruttopalkka.

– Verotettava ansiotulo, joka on julkinen tieto, saadaan kun palkasta vähennetään pakolliset vakuutusmaksut, tulonhankkimiskulut kuten matkakulut sekä muut tulosta tehtävät vähennykset. Palkasta perityt pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut olivat vuonna 2018 yhteensä 8,25 (–9,75) prosenttia palkan määrästä. Kun siihen lisätään vähennyskelpoinen päivärahamaksu, niin kyseiset maksut ovat yhteensä noin 10 prosenttia bruttopalkasta. Eli jos julkisissa verotiedoissa näkyvä verotettava ansiotulo on 140  00 euroa, niin bruttopalkan on oltava silloin noin 156 000 euroa, jos muita tulosta tehtäviä vähennyksiä ei ole edellä mainittujen maksujen ja 750 euron tulonhankkimisvähennyksen lisäksi. Oletuksena on, että palkasta menee normaalit vakuutusmaksut. Näin ei aina ole.

– Asuntovelallisen palkansaajan korkovähennys sen sijaan alentaa joko maksettavia ansiotulojen veroja tai verotettavaa pääomatuloa, jos pääomatuloja on. Myös kotitalousvähennys alentaa maksettavia veroja eli se ei näy verotettavan tulon määrässä.

– Ansiotulot voivat sisältää muitakin tuloja kuin palkkaa. Ansiotuloja ovat myös mm. eläkkeet sekä sairaus- ja äitiyspäivärahat sekä toiminimiyrittäjän ansiotulot. Perheyhtiön maksamat osingot voivat myös olla ansiotuloja. Tällöin verovapaa osa osingosta ei kuitenkaan näy julkisissa verotiedoissa.

Saako verotilastoista selville, miten naapurin yrittäjällä menee taloudellisesti firmassaan?

– Perheyhtiössä omistaja pystyy valitsemaan, kuinka paljon nostaa yhtiön voitosta itselleen vai nostaako ollenkaan. Myös sen voi valita, nostaako varoja osinkona vai palkkana, jos työskentelee yrityksessä. Jos yrittäjällä on säästöjä, voi olla, että voitot on jätetty nostamatta ja yrittäjän tulot ovat pyöreä nolla. Osakkaan julkiset tulotiedot eivät siten juurikaan kerro henkilön varakkuudesta eikä siitä, miten bisneksellä menee.

Näkyykö verotuloissa se, minkä hinnan naapuri sai hulppeasta omakotitalostaan?

– Oman asunnon myynnistä saatu voitto ei lainkaan näy verotustiedoissa, jos asunto on myyty kahden vuoden omistamisen ja asumisen jälkeen – ei, vaikka rahat olisi laitettu pankkitilille ja muutettu vuokralle asumaan.

– Myös yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa myyntivoitto voi jäädä tietyin edellytyksin kokonaan verotuksen ulkopuolelle.

Lue lisää Päivi Kaarin näkemyksiä Veronmaksajien verkkosivuilla.

 

Veropäivä 4.11.2019

  • Viime vuoden verotiedot julkaistaan maanantaiaamuna.
  • AVL julkaisee verokoneen, josta voit hakea henkilöiden verotietoja nimen perusteella Varsinais-Suomesta.
  • Verokoneessa julkaistaan ansiotulo, pääomatulo ja tulot yhteensä vuonna 2018.
  • Kerromme verkossa myös henkilöistä ja yrityksistä, jotka maksoivat eniten veroja Varsinais-Suomessa.