Loimaan seutu loistaa talousnäkymissä: kaikki mittarit ovat plussalla

0
Loimaan seudulla kunnan ja yritysten välinen yhteistyö toimii parhaiten, arvioivat Maakuntaennusteeseen vastanneet yrittäjät Varsinais-Suomessa. Arkistokuva: Jori Liimatainen.

Loimaan seudulla kaikki talousodotukset ovat ainoana seutukuntana Varsinais-Suomessa nousseet reilusti kaikilla mittareilla mitattuna viime vuodesta. Loimaan seutu on erikoisuus keskiviikkona julkaistussa Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa. Muilla seutukunnilla odotukset heikkenevät, mutta Loimaalla tilanne on erilainen.

Loimaan seudulla ja Turunmaalla on suurin osuus niitä yrittäjiä, jotka ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan. Loimaan seudun saldoluku 33 nousee peräti 12 yksikköä viime vuodesta.
Kannattavuusodotuksissa myönteistä kehitystä ennakoivien yrittäjien osuus Loimaan seudulla on kasvussa. Maakuntaennusteen saldoluku 17 on noussut 12 yksikköä viime vuodesta. Se on noussut myös seutukuntakohtaisessa vertailussa eniten.
Henkilöstön määrän odotuksissa Loimaan seutu on viimevuotiseen tapaan myönteisimmissä tunnelmissa. Saldoluku on 21, johon se on noussut 5 yksiköllä viime vuodesta. Muissa seutukunnissa henkilöstön määrän odotukset ovat laskeneet.
Niin ikään investointiaikeissa myönteisimmissä tunnelmissa alkaneeseen vuoteen lähdetään Loimaan seudulla. Seudun yrittäjien investointiaikeiden saldoluku on 12, kun se vuosi sitten oli 20 yksikköä alempi.
Myös muissa seutukunnissa talouskasvu jatkuu ja talouskasvua mittaavat saldoluvut ovat positiivisia Vakka-Suomen henkilöstömäärän odotuksia sekä Salon seudun ja Vakka-Suomen investointiaikeita lukuun ottamatta.

Loimaan seudulta Varsinais-Suomen yrittäjien ja alueen osuuspankkien teettämään Maakuntaennusteeseen vastasi noin 70 yrittäjää.

Yleisesti varsinaissuomalaiset yritykset odottavat tänäkin vuonna sekä liikevaihtonsa, kannattavuutensa, henkilöstömääränsä että investointiensa kasvavan. Keskiviikkona julkaistun Maakuntaennusteen tulosten perusteella yrittäjät arvioivat kasvun kuitenkin hidastuvan hieman viime vuodesta.
Varsinais-Suomen yrittäjien jäsenyrityksissä ennakoidaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja myös tänä vuonna. Yrittäjät kantavat kuitenkin huolta osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa.
– Viime vuodesta hieman heikentyneistä kasvuodotuksista huolimatta jäsenyritystemme usko alkaneeseen vuoteen on hyvä ja talouden kasvuun uskovia yrittäjiä on kaikilla kysytyillä mittareilla mitattuna enemmän kuin talouden laskua ennakoivia yrittäjiä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter ennusteen tiedotteessa.
Viime vuonna laskuun kääntyneet talousodotukset ovat tänä vuonna vielä aavistuksen viimevuotista heikommat.

Varsinaissuomalaisten yrittäjien liikevaihdon kasvua ennakoiva saldoluku on tänä vuonna 29 ja se on laskenut viime vuodesta 5 yksikköä. Kannattavuusodotusten saldoluku on 20 ja siinä on laskua 1 yksikkö. Myös henkilöstön määrän kasvu arvioidaan hieman heikommaksi kuin viime vuonna ja henkilöstön määrän kehitysodotusten saldoluvussa 9 on 4 yksikön lasku viime vuoteen verrattuna. Investointiaikeiden saldoluku on tänä vuonna 5 ja siinä on 1 yksikön lasku viime vuoteen verrattuna.
Toimialavertailussa selvästi muita myönteisimmissä tunnelmissa on tietotekniikka-ala, jossa kasvu jatkuu vahvana. Yrityskokoluokista luottavaisimpia taloutensa kasvuun ovat suuren kokoluokan pk-yritykset.

Maakuntaennusteen vastaajista 38 prosenttia arvioi, että työvoiman saatavuus on heikentynyt viime vuodesta ja 27 prosenttia sanoo, ettei siinä ole tapahtunut muutosta.
Varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä kolme tärkeintä tekijää, joilla voitaisiin edistää työvoiman saatavuutta ovat paikallisen sopimisen ja työsuhteiden joustavuuden kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen sekä työllistymisen tukeminen julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyönä. Vähiten merkittävänä pidetään kohtuuhintaisten asuntojen parempaa saatavuutta.
Varsinaissuomalaiset yrittäjät nostavat suurimmaksi tulevien vuosien uhkatekijäksi osaavan työvoiman saatavuuden. Lähes joka kolmas vastaajayritys pitää sitä suurimpana uhkana tulevina vuosina.

Lähes puolet varsinaissuomalaisista yrittäjistä on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole vaikuttanut mitenkään heidän edustamansa yrityksen toimintaan. Viidennes vastaajista kertoo, että ilmastonmuutos on muuttanut hänen edustamansa yrityksen toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja noin joka kymmenes yritys arvioi, että ilmastonmuutos on lisännyt yrityksen kustannuksia. Niin ikään joka kymmenennelle ilmastonmuutoksen merkittävin vaikutus on ollut se, että siitä on syntynyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Maakunnan yrittäjyysilmapiiri on säilynyt lähes yhtä hyvänä kuin viime vuonna. Kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön arvioidaan parantuneen koko maakunnan tasolla viime vuodesta. Parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu Turun seudulla ja paras kunta yrittäjyysilmapiiriltään on yrittäjien mielestä Lieto. Seutukunnista Loimaan seudulla kunnan ja yritysten välisen yhteistyön arvioidaan toimivan parhaiten ja yhteistyöarvio on myös parantunut eniten seutukuntakohtaisessa vertailussa. Kunnista kärkiarviot yrittäjien ja kunnan välisessä yhteistyössä saavat Naantali ja Lieto.

 

MAAKUNTAENNUSTE

Yrittäjien arviot oman kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä

 • Suluissa viime vuoden sijoitus. Prosenttimäärä kertoo, kuinka moni vastaajista pitää ilmapiiriä erinomaisena tai hyvänä.
 • 1. Naantali (1.) 74 %
 • 2. Lieto (2.) 71 %
 • 3. Laitila (-) 63 %
 • 4. Kaarina (3.) 58 %
 • 5. Raisio (8.) 47 %
 • 5. Salo (6.) 47 %
 • 6. Parainen (9.) 40 %
 • 7. Turku (10.) 33 %
 • 8. Loimaa (11.) 32 %
 • 9. Uusikaupunki (4.) 24 %
 • Lähde: Maakuntaennuste 2020.

  Näin se tehtiin

  • Kysely lähetettiin 7 308 Varsinais-Suomen yrittäjien jäsenelle ja siihen vastasi 744 henkilöä. Vastausprosentti on 10,2.
  • Tyypillisin vastaaja on 2–9 henkilöä työllistävä turkulainen palvelualan yritys, kuten aiempinakin vuosina.
  • Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2020 on Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ennuste.
  • Kyselyn toteuttamisesta vastaa Eurofacts Oy.