Oripää tarjoaa kesätöitä tusinalle

0

ORIPÄÄ. Oripään kunta tarjoaa ensi kesänä yhteensä 12:lle 15–18-vuotiaalle nuorelle kesätöitä neljäksi viikoksi. Etusijalle työnsaajina asetetaan heidät, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kunnan kesätöissä.

Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyy huhtikuun lopussa. Nuorten työaika on kuusi tuntia päivässä ja neljän viikon pestistä maksetaan heille 750 euroa.

Kunnan johtoryhmä käsittelee hakemukset ja tarvittaessa arpoo työn saajat niin, että valitut saavat tiedon valinnastaan toukokuun 15. päivään mennessä.

Kunta tukee myös yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä, jotka palkkaavat 15–25-vuotiaan joko koulunsa päättävän tai opiskelevan nuoren.

Työllistämisaika on toukokuun alusta syyskuun loppuun ja yhtä nuorta kohti tukea maksetaan enintään 250 euroa tukikuukautta kohden. Tuen määrä on enintään puolet nuorelle maksettavasta palkasta. Yksi työnantaja voi saada tukea korkeintaan kuuden henkilötyökuukauden ajalta.

Tukea ei makseta nuoresta joka on samaan aikaan työskennellyt kunnan palveluksessa tai toisessa tukipaikassa eikä kesätyöpaikka saa olla maatalousyrittäjän vuosilomalain mukainen sijaispaikka. Työllistettävä ei saa olla työnantajan perheenjäsen.