ORIPÄÄ. Oripään kunnanvirastossa kärsitään sisäilman heikosta laadusta. Insinööritoimisto Levola Oy:n tekemän kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella ilman laadussa on useita työntekijöiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden korjaamiseksi on ryhdyttävä laajamittaiseen hankesuunnitteluun.

Kyse on kiinteistön kunnanviraston puoleisesta osata. Koulun puolella vastaavaa ongelmaa ei ole havaittu.

Kunnan rakennusmestari Aki Vuorinen kertoo selvityksen osoittavan ongelmien johtuvan suurimmalta osalta puutteellisesta ilmanvaihdosta ja siitä, että puhallintehosteisen ilmanvaihdon tarvitsema korvausilma tulee rakenteiden läpi.

–Ilmanvaihto ei toimi kunnolla, koska talon kunnanviraston puoleisessa osassa on tehty useaan otteeseen muutostyötä, Vuorinen tiivistää asian.

Korjaustöihin on varauduttu Oripään talousarviossa ja -suunnitelmassa. Vuorinen ennakoi hankkeeseen tälle ja ensi vuodelle yhteensä varatun 150 000 euron todennäköisesti riittävän tarvittaviin korjauksiin.