Aluelämpö Oy saamassa kaipaamaansa varastointitilaa

0
Kosken kunta aikoo vuokrata entisen Kylläspuun kiinteistön Kosken Aluelämpö Oy:lle. Alueelle on tarkoitus varastoida puuta.

KOSKI. Kosken kunta aikoo vuokrata vanhan kyllästämöalueen Kosken Aluelämpö Oy:lle.

–Aluetta on tarkoitus käyttää puupinojen varastoimiseen. Osittain alue onkin jo ollut tässä käytössä, Kosken Aluelämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Mäkitalo kertoo.

Aluelämpö Oy:llä on Mäkitalon mukaan ollut pulaa varastointitilasta. Hän toteaa, että nyt on jouduttu hakettamaan puuta metsässä.

–Metsistä puut pitää saada heinäkuussa pois, ja yritämme toimia säädösten mukaan, Mäkitalo sanoo.

Kyllästämön alue sopii Mäkitalon mukaan hyvin puun säilömiseen, koska maaperä on kovaa. Kaikkinensa kiinteistö on pinta-alaltaan noin kaksi hehtaaria, mutta koko alue ei ole käytettävissä muun muassa alueella sijaitsevien osittain purettujen rakennusten vuoksi. Mäkitalon mukaan tilaa silti vielä riittää toisellekin vuokralaiselle. Aluetta vuokrannut kaapelointitöitä tekevä yritys voinee siis jäädä vuokralaiseksi edelleen.

Ostajaehdokas sivuutettiin

Syyskuussa kyllästämön kiinteistöä oltiin vielä kauppaamassa Karri Räikälle perustettavan yhtiön lukuun. Suunnitelmissa oli, että perustettava yhtiö harjoittaisi kiinteistöllä puunmurskausta. Kosken Aluelämpö Oy ehti esittää kiinnostuksensa alueeseen ennen myyntipäätöstä. Kunnanvaltuusto päättikin tiukan äänestyksen jälkeen palauttaa asian kunnanhallituksen valmisteluun.

Kunnanhallitus on päättänyt valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan vuokrasopimuksen Kosken Aluelämpö Oy:n kanssa. Kosken Aluelämpö Oy:tä ohjeistetaan ottamaan toiminnan niin salliessa huomioon alivuokrausmahdollisuus.

Kunnanhallitus piti kyllästämön alueen pitkän aikavälin kehittämiseksi ja ympäristön turvaamiseksi tarkoituksenmukaisena vuokrata kiinteistö kunnan osakkuusyhteisölle. Kosken Aluelämpö Oy kuuluu Kosken kuntakonserniin. Kunnan omistusosuus on 23,8 prosenttia.

Kyllästämön kiinteistön kunta joutui ostamaan vuonna 2016 Kylläspuu Oy:n konkurssipesältä, jotta alueella tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet voitiin tehdä valtion jätehuoltotyönä. Vuonna 2018 suoritetussa ympäristöteknisessä maaperätutkimuksessa alueella todettiin ylemmän ohjearvon ylittäviä kuparipitoisuuksia. Alueen nykyiselle käytölle kohonneista haitta-ainepitoisuuksista ei kuitenkaan aiheudu rajoitteita. Myöskään ELY-keskus ei ole edellyttänyt maaperän puhdistusta.