AURANMAA. Kaikki Auranmaan kunnat palkkaavat nuoria kesätöihin, mutta vaihtelua on siinä, monelleko kunnan pesti aukeaa, kuinka kauan se voi kestää ja mitä töistä maksetaan. Myös kesätöiden hakuajoissa ja hakumenettelyssä on melkoisesti eroja.

Aura palkkaa kesätöihin 12–15, Koski 30, Oripää 12 ja Pöytyä 44 omassa kunnassa asuvaa nuorta. Marttila pyrkii palkkaamaan kaikki ikä- ja kotipaikkaehdon täyttävät hakijat.

Marttilan kesätöitä pitää hakea 28.2. mennessä ja Auran 16.3. mennessä. Pöytyällä puolestaan työnhakukaavakkeen voi jättää vasta aikaisintaan maaliskuun toisena päivänä. Pöytyällä hakuaika päättyy 27.3., Koskella 31.3., Oripäässä 30.4.

Oripäässä kunnan kesätöihin otetaan 15–18-vuotiaita ja Aurassa 16–18-vuotiaita. Koskella hakijan on oltava syntynyt vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin ja muissa Auranmaan kunnissa syntymäajan on sijoituttava vuosien 1999 ja 2004 välille.

Koskella ja Pöytyällä kesätyöpestin pituus on täysi kuukausi, Oripäässä neljä ja Aurassa 1–2 viikkoa. Marttilassa työsuhteen pituudeksi on määritelty neljä viikkoa, mutta poikkeustapauksissa se voi lyhentyä kahteen tai pidentyä kuuteen viikkoon.

30 tunnin työviikko

Kaikissa kunnissa nuoret kesätyötekijät tekevät töitä kuusi tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. Palkoissa on kuitenkin pientä vaihtelua. Aurassa palkkaa maksetaan kuusi euroa tunnilta eli työviikolta 180 euroa. Koskella kuukauden pestistä maksetaan lomakorvaus- ja lomarahoineen 624,81 euroa. Marttilassa viikkopalkka on Auran tavoin 180 euroa, Oripäässä neljän viikon pestistä tienaa 750 euroa ja Pöytyällä kuukauden töistä 700 euroa.

Tarkat tiedot siitä, miten ja mihin kunnan töihin kannattaa pyrkiä, on hyvä tarkistaa oman kotikunnan verkkosivuilta.