AURANMAA. Lounais-Suomen poliisi kirjasi Auranmaan viiden kunnan alueelta vuonna 2019 yhteensä 2878 rikosilmoitusta. Niiden määrä väheni edellisvuodesta 10,5 prosentilla. Rikoslakia vastaan tehdyistä rikoksista kirjattiin Auranmaalla viime vuonna 1092 ilmoitusta, mikä on 1,7 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kun tästä määrästä vähennetään liikennerikokset, muiden rikoslakirikosten määräksi jää 505 rikosta eli 3,8 prosenttia vuoden 2018 määrää vähemmän.

Vähenemistä selittää suuressa määrin väkivaltarikosten entistä pienempi määrä. Niistä tehtiin viime vuonna vain 32 ilmoitusta, mikä on 52 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kaikki ilmi tulleet väkivaltarikokset olivat pahoinpitelyjä ja vain kahdessa Pöytyällä ilmi tulleessa tapauksessa kyse oli törkeästä pahoinpitelystä.

Seksuaalirikoksia kirjattiin viime vuonna yhteensä viisi, näistä kolme Aurassa ja kaksi Pöytyällä.

Huumausainerikosten määrä on vähentynyt 21 prosentilla, yhteensä 37:ään. Törkeäksi kirjattuja rikoksia näistä oli kolme: kaksi Koskella ja yksi Aurassa.

Kiinni jääneitä rattijuoppojakin oli nyt 11,3 prosenttia edellisvuotista vähemmän: yhteensä 55. Näistä 21:ssa kyse oli törkeästä rattijuopumuksesta.

Omaisuusrikosten määrä sen sijaan jatkaa kasvuaan. Niistä tehtiin Auranmaalla viime vuonna yhteensä 321 ilmoitusta. Määrä nousi edellisvuodesta 4,9 prosentilla.

Pöytyällä varkauksien määrä nousi 22:sta 42:een, mutta petosten määrä väheni 33:sta 26:een. Auran 99 omaisuusrikoksesta 20 oli nyt petoksia ja vain seitsemän varkauksia. Petosten määrä nousi Aurassa edellisvuodesta viidellä.

Marttilassa petosten määrä tuplaantui neljästä kahdeksaan ja varkauksien määrä pysyi entisellään, kahdeksana. Koskella taas 34 omaisuusrikoksesta varkauksia oli 12 ja petoksia neljä. Oripäässä petosten määrä pysyi neljänä ja varkauksien määrä väheni neljällä, seitsemään.

 

Tutkintajärjestelmä koki remontin

Sekä omaisuusrikosten että väkivaltarikosten tutkinta-ajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet. Luvuissa on kuitenkin huomattavia kunnittaisia vaihteluja, koska jo kokonaisuutena suhteellisen pienien rikosmäärien vuoksi yksittäisten tapausten selvitysajat vaikuttavat keskiarvoihin huomattavasti. Näin esimerkiksi Marttilan yhdeksän väkivaltarikoksen selvitysaika nousi edellisen vuoden 195 päivästä 341:een. Vastaavasti naapurikunta Koskella väkivaltarikosten tutkinta-aika lyheni edellisvuoden 247:sta 179 päivään.

Omaisuusrikosten selvitysprosentit vaihtelivat Marttilan 35,1:stä Oripään 66,7:ään. Oripäässä selvitysprosentin kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna, Marttilassa taas se huononi saman verran.

Loimaan poliisiaseman komisario Kristiina Kontio toteaa tutkinta-aikojen pidentyneen vain muutamilla vuorokausilla. Syynä tähän lievään kasvuun on ollut tutkintajärjestelmän täydellinen remontti, jonka ansiosta vanhempiakin juttuja saatiin nyt syyttäjälle.

–Pistimme viime vuonna asioihin vauhtia ja meiltä eteni viime vuonna iso nippu juttuja, jotka kaikki eivät olleet viime vuodelta. Pitää myös muistaa, ettei tutkinta-aika välttämättä ole sama kuin jutun aktiivinen tutkinta-aika, joka voi olla paljon lyhyempi, hän toteaa.

Tutkinta voi viivästyä poliisista riippumattomista syistä kuten sen vuoksi, ettei kaikkia asianosaisia tavoiteta tai asia viipyy pitkään eri viranomaisportaissa.

Kontio muistuttaa tilastojen kertovan myös siitä, mihin valvonta on kulloinkin suunnattu.

–Esimerkiksi meillä oli Loimaalla viime vuonna huumausainetilastoissa piikki, koska Turun kenttävalvontaryhmä oli ollut hyvin aktiivinen, hän huomauttaa.

–Tämä seutukunta on edelleen turvallinen paikka olla ja elää, Kontio vakuuttaa.