Kirkosta eronneiden määrä väheni Auranmaalla

0
Pöytyän seurakunnan väkiluku väheni viime vuonna 170 hengellä. Kuvassa on Pöytyän kirkko.

AURANMAA. Kirkon tilastotietojen mukaan Auranmaan kolmesta evankelis-luterilaisesta seurakunnasta erosi viime vuonna 30 henkeä vähemmän kuin vuonna 2018. Kirkkoon liittyneitä oli 46, seitsemän vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaikkiaan Auranmaan seurakuntiin kuului vuoden lopussa 14 055 henkeä. Se on 330 henkeä vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

Jäsenmäärän hupeneminen oli vähän voimakkaampaa kuin vuonna 2018, jolloin seurakuntien jäsenmäärä väheni 307 hengellä. Vähenemiseen vaikuttavat kirkosta eroamisten lisäksi muuttoliike muualle sekä kuolleiden enemmyys. Vain Aurassa kastettuja oli viime vuonna enemmän kuin haudan lepoon siunattuja.

Tilastokeskuksen väkilukutilaston mukaan auranmaalaisia oli viime vuoden lopussa 17 863. Sen perusteella noin 78,7 prosenttia alueen asukkaista kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

 

Aura -79

Auran seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 2 928 henkeä. Väki väheni vuoden alusta 79 hengellä.

Aurassa kastettiin vuoden aikana 29 lasta, joista poikia 16 ja tyttöjä 13. Ajasta iäisyyteen siirtyi 22 seurakuntalaista, 11 naista ja 11 miestä.

Avioliiton satamaan purjehti 32 paria. Kirkollisia vihkimisiä oli 20 ja siviilivihkimisiä 12. Avioeroja ei vuoden aikana ollut.

Kirkosta erosi 50 henkilöä, 30 naista ja 20 miestä. Kirkkoon liittyneitä oli 14, joista miehiä kahdeksan ja naisia kuusi.

Seurakuntaan muutti 147 ja seurakunnasta pois 191 henkilöä.

 

Martinkoski -81

Viime vuoden alussa aloittaneeseen Martinkosken seurakuntaan kuului vuoden lopussa 3479 jäsentä. Kosken ja Marttilan seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 3 560, joten Martinkosken seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden aikana 81 hengellä.

Seurakunnassa kastettiin 24 lasta, 13 tyttöä ja 11 poikaa. Pois nukkui 49 seurakunnan jäsentä, 27 miestä ja 22 naista.

Avioliittoon vihittiin 11 paria. Vihkimisistä kuusi oli kirkollisia ja viisi siviilivihkimistä. Neljän parin liitto päättyi eroon.

Kirkkoon liittyi yhdeksän ihmistä, kolme naista ja kuusi miestä. Kirkosta erosi 32 ihmistä, joista miehiä 18 ja naisia 14.

Seurakunnan alueelle muutti 134 ja seurakunnasta pois 157 ihmistä.

 

Pöytyä -170

Pöytyän seurakunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 7 648. Väki väheni vuoden aikana 170 hengellä.

Pöytyän seurakunnassa kastettiin viime vuonna 65 lasta, 35 poikaa ja 30 tyttöä. Kuolleiden määrä oli 101, joista miehiä 52 ja naisia 49.

Avioliittoon vihittiin 33 paria. Vihkimisistä kirkollisia oli 20 ja siviilivihkimisiä 13. Eronneita pareja oli 17.

Kirkosta erosi 70 henkilöä, 37 miestä ja 33 naista. Seurakuntaan liittyi 23 henkilöä, 13 naista ja kymmenen miestä.

Pöytyän seurakuntaan muutti 279 ihmistä. Muutto vei muualle 366 henkilöä.

 

Perinteet velvoittavat

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2019 lopussa noin 3 792 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 68,6 prosentin osuutta Suomen väestöstä. Vuotta aikaisemmin vastaavat jäsenluvut olivat 69,7 prosenttia eli 3 848 000 henkilöä.

Suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja perinteisiin. Tämä ilmenee Kirkon tutkimuskeskuksen teettämästä kyselystä, jossa tiedusteltiin kirkon jäsenyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Osallistuminen kaste-, hää- tai hautajaistilaisuuksiin oli 81 prosentille vähintään melko tärkeä syy kuulua kirkkoon. Kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä piti tärkeänä jäsenyyden syynä reilut kolme neljäsosaa (76 %) kirkon jäsenistä. Aiemmissa kyselyissä kirkon auttamistyö on ollut perinnesyiden lisäksi keskeisin jäsenyyden syy, mutta nyt vain puolet perusteli kirkon jäsenyyttä kirkon auttamistyön tukemisella.