Pöytyän neuvosto kaipaa lausuntopyyntöjä

0
Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Kajanderin katsauksen kunnan kuulumisista.

PÖYTYÄ. Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo saavansa kunnan päättäviltä elimiltä lausuntopyyntöjä jo ennen kuin asioista on ehditty päättää.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, joka tekee yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kanssa.

Niissä merkeissä Pöytyän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pentti Wärri, kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Kajander ja hallintojohtaja Paula Pekkola olivat kertomassa näkemyksiään yhteistyöstä neuvoston kokouksen yhteydessä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo kertoi neuvoston roolin nousseen yhtenä asiana esille marraskuussa pidetyssä koulutustilaisuudessa.

Kajander huomautti, että vanhus- ja vammaisneuvoston ääni kuuluu myös kunnanhallituksessa, jossa vaikuttaa kaksi neuvoston jäsentä: Sinikka Hutko ja Toivo Miinalainen.

Kajander kertoi kunnan laativan kevään aikana talouden tasapainottamissuunnitelman, jossa käydään läpi kaikki osa-alueet. Talouden sopeutustarve johtuu kunnan taseessa olleen 2,9 miljoonan euron ylijäämän hupenemisesta lähes olemattomiin viime vuoden jäljiltä.

Jos talouden annetaan vaipua kovin huonoon jamaan, kipeät päätökset tehdään jossain muualla kuin omassa kunnassa.

Veronkorotuksiin Pöytyällä ei Kajanderin mukaan ole varaa.

–Jonkinasteinen palvelujen keskittäminen Riihikoskelle on tulossa, mutta kaikki pääsevät lääkäriin jatkossakin, Kajander sanoi.

Minna Majuri-Kiiski kertoi saaneensa viestiä terveyskeskuksen mielenterveysasiakkaiden huolesta jäämisestä tyhjän päälle, koska kuntayhtymän psykiatrisen sairaanhoitajan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia.

–Avoinna olevat vakanssit pitäisi täyttää, se on päivänselvää, Kajander vastasi.

Pentti Wärri totesi, että terveyskeskuskuntayhtymän ja Pöytyän kunnan yhteistyötä koetetaan joka tapauksessa parantaa nykyisestä. Tähän asti siinä on ollut toivomisen varaa.