Kilpailutus toi lokakuskeille epävarmat ajat

0
Lietekuljetusten kilpailutuksen ajankohdasta ei vielä ole tarkkaa tietoa. LSJH on luvannut kilpailuttaa kuljetukset alue kerrallaan, mikä parantaa paikallisten yritysten mahdollisuutta pärjätä kilpailutuksessa.

AURANMAA. Kuntien järjestämään sako- ja umpikaivojen tyhjennykseen pitäisi siirtyä Lounais-Suomen Jätehuollon alueella mahdollisesti jo ensi vuonna. Ajankohdasta, jolloin kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamaksi, ei kuitenkaan vielä ole täyttä varmuutta. Alalla ollaankin epävarmoissa ja odottavissa tunnelmissa.

–Kilpailutukset tehdään alue kerrallaan, mikä tarkoittaa sitä, että koko toimialueelle tulee useita urakka-alueita. Epävarmuutta lietekuljetusten järjestämisen aikatauluun aiheuttaa myös todennäköisesti ensi vuoden alussa uudistuva jätelaki. Lain sisällöstä ei ole vielä tietoa, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen kertoo.

–Koska kaikkien asukkaiden lietekaivojen tyhjennysten organisoiminen vaatii paljon työtä, olemme LSJH:ssa aloittaneet jo valmistelut lähestymällä asukkaita kyselykirjeellä, hän jatkaa.

Aurassa viemäriverkkoon kuulumattomille kiinteistöille on tarkoitus lähettää alkukeväästä kysely, jossa selvitetään muun muassa minkälaiset lietekaivot kiinteistöllä on käytössä ja minkälainen tyhjennystarve on.

–On todella tärkeää, että asukkaat vastaavat kyselykirjeeseen, koska näiden tietojen avulla toteutetaan aikanaan kuljetusten yhteiskilpailutus, Turpeinen sanoo.

LSJH aikoo kilpailuttaa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset alue kerrallaan.

–Alueen koko pyritään mitoittamaan noin yhden auton urakka-alueiksi. Tavoitteena on, että urakoitsija pystyy työllistämään yhden lietetyhjennysauton mahdollisimman tehokkaasti. Tämä kilpailutustapa mahdollistaa myös pienempien paikallisten yritysten osallistumisen, asiakaspalvelupäällikkö Cati Huhta kertoo.

Ennen kilpailutusta alueella toimivat kuljetusurakoitsijat kutsutaan markkinavuoropuheluun.

–Kuljetusurakoitsijoilla on paras näkemys siitä, mitä meidän tulisi lietekilpailutuksissa huomioida, Huhta perustelee.

Kilpailutuskriteerit ratkaisevia

Toistaiseksi asukkaat tilaavat lietekaivojensa tyhjennykset entiseen tapaan haluamaltaan yritykseltä. Auranmaalla monien lietekaivot on tyhjentänyt oripääläinen Kuljetus ja jätehuolto Mäkiö Oy. Yrittäjät Pasi ja Atte Mäkiö ovat huolissaan tulevan kilpailutuksen vaatimuksista. Esimerkiksi he ottavat Pirkanmaan jätehuollon alueen, jossa päivystysvelvollisuudet sulki monta yritystä pois kilpailutuksesta.

–Riippuu vaatimuksista, onko meidän kokoisella yrityksellä mahdollisuus osallistua kilpailutukseen, Pasi Mäkiö sanoo ja toteaa, ettei kukaan pysty pitämään kalustoa tyhjänpanttina seuraavaa kilpailutusta odottamassa

Mäkiö on ollut alalla yli 50 vuotta. Toiminta käynnistyi nimenomaan lietekaivojen tyhjennyksillä.

–Murheellista, jos jonkun ulkopuolisen lautakunnan päätöksellä tämä loppuu, Pasi Mäkiö sanoo.

Atte Mäkiö murehtii pitkien asiakassuhteiden puolesta. 50 vuoden aikana yritykselle on syntynyt paljon hiljaista tietoa vaikkapa siitä, kenen pihaan ei kannata ajaa märällä tai liukkaalla kelillä.

–Melkoinen velho pitää sen ajojärjestelijän olla, joka pystyy tekemään sellaiset ajolistat, että kaikkien erityistarpeet ja -toiveet huomioidaan, Atte Mäkiö ennakoi tulevaa ja toteaa, että kunnallisessa järjestelmässä asiakkaille ei jää valinnanvapautta vaihtaa kuljettajaa, vaikka saisivatkin huonoa palvelua.