MARTTILA. Marttilan kunta on julkaissut nettisivuillaan kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa liikenteen vaaranpaikkoja ja muita ongelmallisia kohtia kunnan alueella. Kyselyssä on mahdollista nostaa esille omia havaintoja niin yleisiltä kunnan tai ELY-keskuksen hallinnoimilta teiltä kuin yksityisteiltäkin.

Kyselyn toisena osa-alueena on liikenneturvallisuuden kehittäminen alueilla, joilla lapset liikkuvat eniten itsenäisesti. Alueelle kuuluvat koulu- ja liikuntakeskus, päiväkodin alue sekä kirjasto, tuleva tori ja Härkätien ylitykset.

Kehittämissuunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa marraskuun 2019 lopulla ja se esitellään pääpiirteissään myös kyselyn yhteydessä. Kehittämissuunnitelma perustuu aiemmin tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Kysely on avoinna maaliskuun loppuun saakka ja siihen pääsee vastaamaan osoitteessa:
https://marttila.fi/liikenneturvallisuuskysely-2020/