Tarvasjoen yläkoululle jatkoaikaa

0

LIETO/Tarvasjoki. Tarvasjoen yläkoulu sai lisäaikaa. Kunnanjohtaja Esko Poikelan alkuperäinen esitys maanantaina kokoontuneelle kunnanhallitukselle oli, että Tarvasjoen yläkoululaiset siirrettäisiin Liedon Keskuskouluun lukuvuoden 2022–2023 alusta. Käydyn keskustelun jälkeen Poikela totesi, että siirto voidaan hyvin toteuttaa kouluverkkosuunnitelman mukaisesti vasta lukuvuonna 2024–2025. Hän ehdotti koko kouluverkkoselvitystä ja koululinjauksia koskeneen pykälän jättämistä joko pöydälle tai haluttaessa palauttamista uudelleen valmisteluun. Juhani Pilpolan (ps) keskiryhmien puolesta tekemän esityksen mukaisesti asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Kunnanhallituksen eteensä saama esitys jätti avoimeksi toimet niin Yliskulman koulun kuin Keskuskoulun kohdalta. Keskuskoulun osalta on päättämättä, saneerataanko vanhaa vai rakennetaanko uutta. Yliskulman koululla voi olla edessä lakkautus. Kunnanhallitus edellyttää nyt, että koululinjausten valmistelussa tuodaan päätösten kustannusvaikutukset kootusti näkyviin. Investointipäätökset tulee tuoda päätettäväksi samalla kerralla kouluverkkoa koskevien päätösten kanssa, jolloin nähtävillä ovat sekä toiminnalliset sisällöt että taloudelliset tekijät.

Vanhempainyhdistys ja MLL vetosivat

Tarvasjoen koulun vanhempainyhdistys vetosi kunnanhallitukseen, että vähintäänkin yläkoululaisten siirron aikataulua myöhennetään kouluverkkoselvityksen mukaiseksi.

–Kunnanhallituksen esityslistan mukaan Keskuskoulun sisäilmassa on ollut ongelmia jo pidemmän aikaa. Vastaavasti siinä todetaan, että Tarvasjoen koulun tilat ovat puhtaat ja sisäilmaltaan hyvät. Emme halua vaarantaa lastemme terveyttä. Vaadimme vastuuntuntoista päätöstä olla altistamatta enempää oppilaita huonolle sisäilmalle, vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todettiin.

Vanhempainyhdistys huomautti, ettei Tarvasjoen koulun henkilökuntaa ole luvatun mukaisesti kuultu ennen päätöstentekoa. Yhdistys piti huolestuttava, ettei edes koulun rehtoria oltu ennen kunnanhallituksen kokousta informoitu aikataulusta. Lisäksi yhdistys huomautti, että Tarvasjoen koulun oppilasmäärä on ennusteen mukaan kasvamassa lukuvuoteen 2024–2025 asti.

Myös Tarvasjoen MLL jätti asiasta kannanottonsa. Tarvasjoen MLL:n mukaan päätösehdotus ei riittävällä tavalla arvioinut lapsiin kohdistuvia vaikutuksia.

Liedon kunnan tekemässä talouden tasapainottamista koskevassa kuntalaiskyselyssä kouluverkon keskittäminen oli eniten vastustettu palveluverkon muutos. Vastaajista 63 prosenttia vastusti kouluverkon keskittämistä.