AURA. Auran kirkkovaltuusto asettui tiukan äänestyksen jälkeen samalle kannalle kuin kirkkoneuvosto: seurakunnan liittämistä Liedon seurakuntaan ensi vuoden alussa ei pidetä perusteltuna. Kirkkoneuvoston kantaa noudattava lausunto hyväksyttiin äänin 8–7.

Kirkkovaltuustossa Tommi Pasto esitti, että lausunnossa olisi liputettu liitoksen puolesta selvitysmies Pertti Ruotsalon viitoittamalla tiellä aiesopimuksen mukaisesti. Paston esityksen puolesta äänestivät kirkkovaltuuston puheenjohtaja Outi Leino, varapuheenjohtaja Ari Vilén, Päivi Mattila, Kaija Mäki, Kirsti Numminen ja Eija Varjonen.
Kirkkoneuvoston esittämän lausunnon kannalla olivat Maj-Len Heikka, Hilkka Kartimo-Heikka, Krista Kankare, Arvo Laakso, Sylvi Silander, Ilkka Soukka, Juho Uusitalo ja Irmeli Virtanen.

Lausunnon yhteenvedossa todetaan, ettei kirkkoneuvosto yhdy selvityksen päätelmään siitä, että liitos olisi taloudellisesti järkevä ja vahvistaisi seurakunnan toimintakykyä. Myöskään liitoksen ajankohtaa (1.1.2021) ei pidetä hyvänä. Jos liitokseen mennään, niin paremmaksi koetaan vuoden 2023 alku, jolloin vaalikausi vaihtuu.

Seurakunnan lausunto etenee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Päätöksen seurakuntaliitoksen osalta tekee Kirkkohallitus kesäkuussa.