Koronakriisi nosti lomautettujen määrää Auranmaalla – Loimaan seutukunnassa lomautukset koskevat 630 henkilöä

0

Loimaan seutukunnassa koronalomautukset osuvat jo ainakin 630 työntekijään.

Seutukunnassa oli lomautettuna maaliskuussa yhteensä 170 henkilöä, mutta huhtikuussa lomautus on alkanut TE-palveluiden mukaan jo 400 työntekijällä.

Huhtikuun loppupuolella lomautetuksi tulee vielä ainakin 60 henkilöä lisää seutukunnasta.

Huhtikuun lomautuslukuja ei ole vielä saatavilla paikkakuntakohtaisesti. Luvut perustuvat työntekijöiden omiin ilmoituksiin TE-toimistoille.

Lomautettujen henkilöiden lomautukset ovat erilaisia, osa on kokoaikaisia, osa osittaisia.

Koronakriisi näkyy jo Auranmaan uusimmissa työttömyysluvuissa. Alueen kuntien työttömyysprosentit nousevat, sillä myös lomautetut työntekijät merkitään työttömiksi työnhakijoiksi.

Maaliskuussa Auranmaalla oli lomautettuna 160 henkilöä, kertoo Varsinais-Suomen Ely-keskuksen torstaina julkaisema Työllisyyskatsaus.

Vuosi sitten maaliskuussa lomautettujen määrä oli vain 43.

Pöytyän työttömyysprosentti oli maaliskuussa 9,0, kun se vuotta aiemmin oli 7,1. Kaikkiaan työttömänä oli maaliskuussa 346 henkilöä. Tässä luvussa ovat siis mukana myös lomautetut työntekijät.

Helmikuussa kaupungissa oli työttömänä 294 henkilöä. Lisäys maaliskuussa kertoo siis lähes suoraan alkaneiden lomautusten määrästä.

Kiivain lomautuspiikki koronan takia ajoittuu huhtikuun alkuviikkoihin.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ennakkotietojen mukaan hurjin lomautusviikko on ollut toistaiseksi viikko 14. Silloin lomautukset alkoivat tai tulivat tietoon 3 860 työntekijällä Varsinais-Suomessa. Seuraavalla viikolla lomautukset käynnistyivät 2 870 henkilöllä. Viime viikon alkupäivinä uusia lomautettuja ilmoittautui TE-toimistoon jälleen 2 800.

Tämän viikon alussa lomautuksia koskevat yt-neuvottelut olivat käynnissä 412 varsinaissuomalaisessa yrityksessä. Niiden piirissä oli kaikkiaan 22 400 työntekijää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on listannut, että Varsinais-Suomessa kaikkiaan jo 480 yritystä on ilmoittanut yt-neuvotteluista maalis-huhtikuussa. Näistä suurin osa on todennäköisesti koronatilanteesta johtuvia.

Yli 20 henkeä työllistävät yritykset ilmoittavat alkavista yt-neuvotteluista TE-palveluihin. Pienempien yritysten ei tätä tarvitse tehdä.

Lyhennettyä työviikkoa tekee noin 1 700 henkilöä Varsinais-Suomessa. Maaliskuussa lukumäärä oli 709. Vuotta aiemmin luku oli vain 417.

Lomautuksia koskevia yt-neuvotteluja on Varsinais-Suomessa vielä runsaasti käynnissä. Vaikka kaikkia neuvottelujen piirissä olevia ei lomauteta ainakaan heti tai kokoaikaisesti, voi lomautettujen ja irtisanottujen määrä vielä kasvaa.

Koronakriisistä johtuva lomautustarve on kuitenkin toistaiseksi rauhoittunut Varsinais-Suomessa.

– Tilanne lomautusten suhteen on tällä hetkellä tasaantunut verrattuna maaliskuuhun ja huhtikuun alkuun. Se on suurin piirtein normaalilla tasolla, mutta tilanteen kehittymistä on todella vaikea ennakoida, koska tietoja saadaan vasta sitä mukaa, kun yrityksiltä tulee ilmoituksia TE-toimistoon, kommentoivat Varsinais-Suomen TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat.

Lomautukset painottuvat palvelualoille. Massalomautuksiin ovat joutuneet esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisala, siivousala ja kaupan ala. Lukumääräisesti eniten lomauttaneita yrityksiä on teollisuudessa. Varsinais-Suomessa näitä on jo yli sata.

Rakentaminen on yksi aloista, joka on toistaiseksi selvinnyt vähemmällä.

Työttömien määrä kasvaa huomattavasti hitaammin kuin lomautettujen määrä, mutta poikkeustilanteen pitkittyessä lomautukset saattavat muuttua irtisanomisiksi.

– Jos koronatilanne pitkittyy, niin jää nähtäväksi riittävätkö lyhyet lomautukset tai tämänhetkiset toimet. Toivomme tietenkin parasta, että tilanne ratkeaa parhain päin, arvioivat alueen muutosturva-asiantuntijat.

Yt-neuvotteluja käydään nyt yrityksissä usein etupainotteisesti, jotta tarvittavia toimenpiteitä on mahdollista tehdä nopeasti. Eniten yt-neuvotteluja on käynnissä teollisuudessa ja kaupan alalla sekä erilaisissa hallinto- ja tukipalveluja tarjoavissa yrityksissä, listaa Varsinais-Suomen maakuntahallitus.

Työttömyys on korona­kriisin myötä voimakkaassa kasvussa Varsinais-­Suomessa ja koko maassa. Työttömyyden kasvu on pitkälti juuri lomautettujen määrän kasvua.

Nuorten työttömyys voimakkaassa kasvussa, kun lomautukset suuntautuneet vahvasti nuorempiin ikäluokkiin, kertoo Työllisyyskatsaus. Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa.

Pitkäaikaistyöttömiä vähemmän kuin vuosi sitten, mutta maaliskuun aikana se kääntyi lievään kasvuun. Siitä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on Turunmaan, Turun ja Salon

seuduilla pienempi kuin vuotta aiemmin.

Palvelujen äkkipysähdys vähensi työvoiman kysyntää Varsinais­-Suomessa. Maaliskuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla alueen työ­- ja elinkeinotoimistossa 5 200 kappaletta eli ­23 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 18 100 kappaletta eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisessa ja metallialalla oli edelleen kysyntää uusille työtekijöille. Lisäksi työpaikkoja ehti ennen korona­pysähdystä avautua runsaasti sosiaali- ja ­terveysalan, kuljetusalan ja teollisuuden tehtäviin.

 

Maakunnan työttömyysluvut

  • Varsinais­-Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 24 500 työtöntä työnhakijaa.
  • Maaliskuun aikana työttömien määrä yleensä alenee, mutta korona­kriisin myötä se nyt kasvoi 5 000 henkilöllä.
  • Vuotta aiemmasta työttömien määrä puolestaan kasvoi 5 400 henkilöllä eli 28 prosentilla.
  • Koko maassa työttömien määrä kasvoi vuotta aiemmasta jopa tätä kovempaa tahtia eli 30 prosentilla.
  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais­-Suomessa 10,7 prosenttia eli 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa, 13,7 prosenttia.
  • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla ja Sauvossa, 5,7 prosenttia.
  • Lähde: Maaliskuun Työllisyyskatsaus, Ely-keskus.