PÖYTYÄ. Pöytyän kunnan talouden tasapainottamispakettia käsitellään kunnanhallituksessa vasta kesäkuun alussa. Paketti etenee kunnanvaltuuston käsittelyyn niin ikään kesäkuussa.

Alunperin talouden tasapainottamistyöryhmän työn piti tulla valmiiksi jo huhtikuussa, mutta talousennusteet ovat muuttuneet merkittävästi sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, minkä takia aikataulu meni uusiksi.

Kunnanjohtaja Anu Helinin laatiman tiedotteen mukaan Kuntaliiton verotuloennusta arvioi Pöytyän verotulojen kokonaismääräksi tänä vuonna 27,4 miljoonaa euroa. Se on melkein 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin syksyn verotuloennuste, jonka mukaan talousarvio on laadittu.

Pöytyä jatkaa yt-neuvotteluja kunnan työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Talouden tasapainottamisryhmä esittää puolen miljoonan euron henkilöstösäästöjä tälle vuodelle. Yt-neuvotteluesityksenä on lomarahan leikkaaminen puolella.

–Tämä keino ei vaikuttaisi heikentävästi kuntalaisille annettavaan palvelutuotantoon. Vaihtoehtoisena keinovalikoimana esitetään muun muassa lomautusta, henkilöstömäärän vähentämistä, Helin kirjoittaa.

Seuraava yt-neuvottelu on tarkoitus pitää 27. huhtikuuta, jolloin kunta odottaa työntekijöiden esityksiä puolen miljoonan euron henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi.

Kunnanhallitus käsittelee tiistaina 14.4. esitystä koronavirustilanteen johdosta aloitettavasta yt-menettelystä. Ensisijaisena pyrkimyksenä on löytää korvaavia tehtäviä niille, joiden työt ovat vähentyneet oleellisesti. Vaihtoehtona on lomauttaminen tai osa-aikaistaminen.