Liedon seurakunta nihkeän myötämielinen seurakuntaliitokselle Auran kanssa

0

LIETO, AURA. Liedon seurakunta suhtautuu mahdolliseen seurakuntaliitokseen nihkeän myötämielisesti. Liedon kirkkovaltuusto on todennut kantanaan, että mikäli Liedon ja Auran seurakuntajaon muuttaminen katsotaan välttämättömäksi, se on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensi vuoden alusta. Lisäksi kirkkovaltuusto on antanut lausunnon, jossa todetaan seurakuntaliitoksen aiheuttavan Liedon seurakunnalle selkeän taloudellisen rasitteen. Tämän vuoksi yhdistyneeltä seurakunnalta edellytetään tarkkaa pitkän tähtäimen taloussuunnittelua ja toimintaa, toimitiloja sekä henkilöstöä joudutaan karsimaan.

Seurakuntaliitos ei saa Liedon kirkkovaltuustolta kannatusta, jos liitoksen lopputuloksena hallinto kasvaa esimerkiksi muodostamalla seurakuntayhtymä tai Auran seurakunnasta osahallintoalue tai kappeliseurakunta. Tällaisia hallintomalleja uudelle yhdistyneelle seurakunnalle ei ole esitettykään.

Liedon kirkkovaltuustolla oli myös painavaa lausuttavaa Auran kirkon remontista. Lausunnon mukaan Kirkkohallituksen tulisi liitospäätöstä käsitelleessä huomioida remontti.

–Mikäli Auran ja Liedon seurakunnat päätettäisiin yhdistää, olisi samalla Liedon seurakunnan näkökulmasta kohtuullista ja oikeudenmukaista, että Kirkkohallitus tekisi avustusanomusta koskevan reunamerkinnän ja varautuisi merkittävällä tavalla osallistumaan Auran kirkon remontista aiheutuviin kuluihin, lausunnossa todetaan.

Sandberg mahdollisesti Tarvasjoelle

Liedon kirkkovaltuuston antamassa lausunnossa todetaan, että liitoksen toteutuessa on koko yhdistyneen seurakunnan alueella ryhdyttävä muun muassa tilaisuuksien porrastamiseen, päätöksenteon keskittämiseen ja työvoiman kierrättämiseen. Kirkkovaltuusto pitää myös välttämättömänä, että molemmissa seurakunnissa pidättäydytään täyttämästä avoinna olevia tehtäviä ja virkoja ennen seurakuntajaon muuttamispäätöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa Tarvasjoen kappeliseurakunnan kannalta sitä, että Auran kirkkoherra Torsten Sandberg voi siirtyä mahdollisesti vapautuvaan Tarvasjoen kappalaisen virkaan.

Tarvasjoen kappalainen Outi Niiniaho on hakenut Nousiaisten kirkkoherran virkaa. Hakuprosessi seisoo toistaiseksi koronatilanteen vuoksi, ja Nousiaisten kirkkovaltuusto pääsee valitsemaan kirkkoherran aikaisintaan elo-syyskuussa.

Liedon ja Auran seurankuntien lausunnot seurakuntaliitoksesta etenevät seuraavaksi tuomiokapitulille, joka käsittelee asiaa 15. toukokuuta. Lopullisen päätöksen tekee Kirkkohallitus kesäkuussa. Auran seurakunta vastustaa liitosta.

 

Juttua on muokattu 5.5. kello 11.07. Alkuperäisestä jutusta saattoi saada sellaisen käsityksen, että Torsten Sandberg siirtyisi Tarvasjoen kappalaiseksi, mikäli Outi Niiniaho valitaan Nousiaisten kirkkoherraksi. Se ei kuitenkaan ole varmaa, sillä Tarvasjoen kappalaisen valitsee Tarvasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto. Tarvasjoen kappelineuvostossa asia ei ole ollut esillä.