Auranmaan ja Mynämäen-Nousiaisten osuuspankit yhdistymässä

0
Auranmaan osuuspankki neuvottelee yhdistymisestä Mynämäen-Nousiaisten osuuspankin kanssa.

AURANMAA . Auranmaan ja Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen pankkien voimien yhdistämisestä.

–Tavoitteena on selvittää tämän vuoden aikana, voisimmeko yhdistää pankkiemme voimat laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden

turvaamiseksi. Kummankin pankin hallitukset näkevät, että yhdessä meillä olisi mahdollisuus rakentaa vahva ja alueellinen tulevaisuuden osuuspankki, jolla on vankat juuret maaseudulla, kertoo OP Mynämäki-Nousiaisten hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo .

Asiakaskäyttäytymisen muutos, kaupungistuminen, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

Kumpikin pankki on taloudeltaan vahva, mutta toimintaympäristön muutos haastaa kannattavuuden.

–Olen vahvasti sitä mieltä, että yhtenä pankkina selviytyisimme sääntelystä ja sen tuomasta byrokratiasta paremmin ja näin asiakaspalvelulle

vapautuisi enemmän aikaa, jatkaa OP Auranmaan hallituksen puheenjohtaja Jukka Hollo .

Yhteinen tahto


–Selvitykseen osallistuvilla pankeilla on selkeä yhteinen tahto vahvistaa alueen elinvoimaa sekä niin lähellä kuin kauempanakin asuvien omistaja-asiakkaidemme palveluita tulevaisuudessa. Koemme, että entistä suurempana pankkina voimme olla paremmin vaikuttamassa alueella toimivien yritysten menestykseen ja asukkaiden hyvinvointiin, Viitasalo ja Hollo kertovat.

–Pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen on jatkunut kiihtyvällä nopeudella. Tästä johtuen asiakastyöhön ei ole kyetty vapauttamaan riittävästi aikaa. Hallinnollisten töiden tehokkaampi organisointi parantaisi uuden pankin kustannustehokkuutta ja siten kilpailukykyä sekä vapauttaisi aikaa asiakaspalveluun kaikissa kanavissa. Suuremmassa pankissa voisimme tarjota nykyistä paremmin myös erityisasiantuntemusta vaativia palveluja, kertoo OP Auranmaan toimitusjohtaja Tuomo Jokinen .

Tutut toimihenkilöt


–Keskustelujen lähtökohtana on, että mahdollinen yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asiakkaitamme. Uskon, että suurempi pankki pystyy tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvampia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa, toteaa OP Mynämäki-Nousiaisten toimitusjohtaja Lasse Vehviläinen .

–OP Auranmaan ja OP Mynämäki-Nousiaisten omistaja-asiakkaat säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen johdosta, Vehviläinen jatkaa.

–Tavoitteena on myös koko toimialueemme elinvoimaisuuden tukeminen. Meneillään olevan koronapandemian vaikutukset tulevat väistämättä ulottumaan myös meidän pankkiemme toimialueille, ja isomman pankin vahvemmat hartiat auttavat epävarmuuden sietämisessä, Vehviläinen ja Jokinen toteavat.

Selvitysvaiheen jälkeen kummankin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä ja lopullisen päätöksen tekevät pankkien

edustajistojen kokoukset aikaisintaan loppuvuodesta 2020.