Viranomaisten kuuden kohdan muistilista helteiseen juhannukseen: Juhannuskokkoja ei taideta tänä vuonna sytyttää

0
Tämä juhannuskokko jää sytyttämättä juhannuksena, jos metsäpalovaroitus pysyy voimassa.

Juhannusviikonlopusta on tulossa aurinkoinen ja helteinen. Se tietää upeita puitteita keskikesän juhlijoille, mutta samalla todennäköisesti kiireistä juhannusta poliisille. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että se valvoo liikennettä sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta laitoksen koko alueella.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos taas muistuttaa, että juhannuskokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa. Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos maasto on erityisen kuiva tai sää on tuulinen. Tällöin on metsäpalon vaara.

1. Metsäpalovaara näyttää todennäköiseltä

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena voimassa Varsinais-Suomen alueella eli juhannuskokkoja ei saa polttaa. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksista kerrotaan säätiedotuksissa ja Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Jos juhannuskokkoa päästään polttamaan, siitä ei ilmoiteta pelastuslaitokselle tai hätäkeskukseen. Nämä tahot eivät ota vastaan ilmoituksia juhannustulien polttamisesta, eivätkä myönnä erikseen lupaa avotulen sytyttämiseen. Kokon polttaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kokkoa tulee polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla, muistuttaa pelastuslaitos. Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Juhannuskokko ei ole roskanuotio.

2. Kokko maanomistajan luvalla, silloin kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa

Taajama-alueella avotulen teko on yleensä kokonaan kielletty. Haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.

Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi pelastustoimen alueella.

3. Varovaisuutta vesillä

Poliisi kehottaa juhannuksena äärimmäiseen varovaisuuteen erityisesti vesien äärellä.

– Hukkumistapausten välttämiseksi on muistettava, että päihtyneenä ei koskaan mennä uimaan, veneilemään tai tartuta vesiskootterin ohjaimiin, muistuttaa ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Juhannukseksi suomalaiset suuntaavat edelleen paljon mökeille ja vesien äärelle mutta myös kaupunkijuhannusten suosio on poliisin havaintojen mukaan kasvanut selvästi.

– Kaupunkien keskustat eivät enää tyhjene samalla lailla kuin aiemmin. Tänä vuonna ravintoloiden aukiolorajoitusten takia keskikesän juhlinta myös näkyy ja kuuluu kaupungeissa varmasti totuttua näkyvämmin ja varhaisemmin, Sundqvist toteaa poliisin tiedotteessa.

4. Varovaisuutta liikenteessä

Poliisi seuraa tuttuun tapaan tehostetusti juhannuksen liikennettä, erityisesti ajonopeuksia, ohituksia, ajoetäisyyksiä sekä ajokuntoa.

Vilkas menoliikenne tarkoittaa tavallista hitaampia ajonopeuksia. Ylikomisario Kai Loukkaanhuhta painottaa, ettei ohittelusta ole mitään hyötyä ruuhkaliikenteessä – päinvastoin: jokainen ohitustilanne aiheuttaa nopeuseroja autojonossa, mikä taas lisää onnettomuusriskiä.

– Maantiellä jonossa ajavien autojen keskinäinen turvaväli on noin 3–4 sekuntia. Jos esimerkiksi Turun ja Kustavin välisellä matkalla tekee kymmenen ohitusta (1–2 autoa kerralla), perille pääsee noin minuuttia aikaisemmin, Loukkaanhuhta havainnollistaa poliisin tiedotteessa.

Jos jostain syystä on kova kiire juhannuksen viettoon, poliisi kehottaakin lähtemään liikkeelle riittävän aikaisin ja mikäli mahdollista, ruuhka-aikojen ulkopuolella.

5. Veneessä on oltava päällikkö

Poliisi valvoo juhannusliikennettä myös vesillä. Kesäkuun alusta voimaan tulleen vesiliikennelain mukaan jokaisessa veneessä on oltava päällikkö, joka kantaa veneessä vastuun paitsi liikkumisesta myös turvallisuudesta. Lisäksi reittisuunnittelua vaativilla matkoilla veneessä pitää olla mukana merikartta.

– Niin juhannuksena kuin muulloinkin vesillä liikkuessa pitäisi aina myös muistaa hyvät merimiestaidot ja -tavat, joihin kuuluu muiden vesilläliikkujien huomioiminen sekä mökkiläisten ja ympäristön huomioonottaminen. Kun vesillä on vilkasta, korostuu myös jatkuvan tähystyksen tärkeys vaaratilanteiden välttämiseksi, Loukkaanhuhta sanoo.

6. Helteillä erityishuomiota ajokuntoon

Huviveneilyssä juopumuksen raja rikoslain mukaan on yksi promille. Lain mukaan kuljettaja kuitenkin voi syyllistyä rikokseen, vaikka promillemäärä jäisikin alle promillen rajan, jos kuljettajan ajokyky on huonontunut.

Uuden tieliikennelain mukaan myös maantieliikenteessä poliisi voi keskeyttää päihtyneen autoilijan matkan, vaikka promillemäärä jäisikin alle 0,5 promillen rangaistavuusrajan.

– Alkoholi ei kuulu liikenteeseen. Helteillä ajokuntoon on erityisesti kiinnitettävä huomiota, sillä elimistö vaatii nestettä. Nestehukka voi vaikuttaa voimakkaastikin humalatilan voimakkuuteen, Loukkaanhuhta huomauttaa.