Yläkoulu jatkumassa Tarvasjoella

0
Yläkoululaisten opetus on jatkumassa Tarvasjoen koulussa. Liedon kunnanhallitus on päättänyt lähteä ratkaisemaan remonttia ja laajennusta kaipaavan Keskuskoulun tilanteen kajoamatta kouluverkkoon.

LIETO/Tarvasjoki. Talouskurimus on pakottamassa Liedon luopumaan suurisuuntaisista koulusuunnitelmistaan. Uuden Keskuskoulun rakentamisen sijaan kunta pyrkii kertaalleen vielä selvittämään, onko nykyinen koulurakennus kuitenkin korjattavissa. Samalla säästyisi Tarvasjoen yläkoulu. Tarvasjoen yläkoululaisten oli aiempien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtyä uuteen Keskuskouluun, mutta nyt tästä suunnitelmasta ollaan luopumassa.

Keskuskoulun uudisrakennuksen on arvioitu kustantavan noin 15 miljoonaa euroa. Nykytilojen saneerauksen kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon kunnanhallitus pyytää valtuustolta 300 000 euron lisämäärärahaa saneeraushankkeen suunnitteluun, lisätutkimuksiin sekä sisäilmatöiden käynnistämiseen.

Saneerauksen lisäksi Keskuskoulu kaipaa laajennusta. Mahdollinen laajennus aiotaan nyt toteuttaa tekemättä samalla kouluverkkoon muutoksia. Kunnanhallitus esittääkin valtuustolle, että vuosiluokkien 7–9 opetus jatkuu Tarvasjoen koulussa toistaiseksi. Myös Yliskulman koulu on ehdollisesti säästymässä lakkautukselta.

–Tarvasjoella yläkoulu jatkuu kunnes toisin joskus päätetään, jos päätetään, kunnanjohtaja Esko Poikela tarkentaa.

Poikela myöntää, että Keskuskoulun uudisrakennushankkeen muuttuminen saneeraushankkeeksi herättää huolta ja hämmästystä koulun henkilökunnassa ja oppilaiden vanhemmissa. Hän toteaa, että tiukan taloustilanteen vuoksi investointeja on kuitenkin harkittava tarkkaan. Koronapandemian vaikutukset elinkeinoelämään ja talouteen ovat Poikelan mukaan entisestään heikentäneet haasteellisessa taloustilanteessa olleen Liedon investointikykyä.

Tarvasjoen liikuntasalin rakentamiseen taloustilanteen heikkenemisellä ei Poikelan mukaan ole vaikutusta.

–Liikuntasalin asia on menossa eteenpäin, Poikela sanoo ja mainitsee, että Tarvashovin osalta neuvottelut ovat edelleen kesken.

Kunnanhallitus oli Keskuskoulun tilanteesta lähes yksimielinen. Vihreiden Vappu Nieminen-Pihala olisi kunnanvaltuustolle tehtävästä esityksestä jättänyt hankkeen edestä pois sanan saneeraus. Nieminen-Pihalan esitys ei saanut kannatusta. Hän jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen.

Keskuskoulun tilanne pyritään ratkaisemaan ripeästi. Poikelan mukaan lopulliset investointipäätökset on tarkoitus tehdä lokakuussa.