Auranmaalla koulut alkavat koronaa varoen

0
Tarvasjokelainen Vilko Vilponen on yksi Auranmaan 239 ekaluokkalaisesta. Vilkon toiveissa on, että koulussa oppisi pikkusiskonkäsittelytaitoja. Lukea Vilko jo osaakin.

AURANMAA. Pöytyällä suunnistetaan tänään tiistaina takaisin koulunpenkille, muissa Auranmaan kunnissa koulunkäynti alkaa huomenna keskiviikkona. Koulutyötä aloitellaan lähiopetuksessa, mutta edelleen koronaohjeet ja -suositukset huomioiden.

–Porrastamme ruokailun ja välitunnit. Luokilla on käytössä määrätyt välituntialueet. Pyrimme myös siihen, että opetusryhmiä ei sekoiteta päivän aikana ja että sama opettaja opettaa luokkaansa mahdollisimman paljon, Oripään koulun rehtori Mika Virtanen kertoo.

Samantapaisesti toimitaan myös muissa Auranmaan kouluissa. Tarvasjoen ja Marttilan koulujen rehtorit Outi Nieminen ja Satu Virtanen muistuttavat, että kouluun ei pidä tulla kipeänä.

–Todennäköisesti vanhempainillat tullaan järjestämään etäyhteyksien avulla, sillä pyrimme välttämään ylimääräisiä kokoontumisia koulussa, Nieminen kertoo.

Auran yhtenäiskoulun rehtori Ville Kouki toivoo vanhempien muistuttelevan lapsia turvaväleistä, vaikka koulussa turvavälien valvominen onkin aikuisten tehtävänä.

Aura sai tälle lukuvuodella OKM:ltä noin 39 000 euroa korona-ajan rahoitusta, joka Koukin mukaan käytetään jakotunteihin ja opetusryhmien pienentämiseen. Lisäksi Aura on saanut tasa-arvorahaa hivenen alle 60 000 euroa.

–Tasa-arvorahaa käytetään erityisopetuksen kehittämiseen toisin sanoen integraatioon. Kirkonkulman kouluun perustetaan oma erityisopetuksen ryhmä, Kouki kertoo.

Hän pitää korona-ajan tuomista käytännöistä parhaana etäkokouksia, jotka mahdollistavat joustavuuden ja yleensä myös lyhentävät kokousten kestoa. Opetushallituksen ohjeiden mukaan opettajien yhteisiä kokoontumisia pitää edelleen välttää ja yhteydenpidossa hyödyntää etäyhteyksiä.

Etäopetukseen ei hinkua

Koskella pyritään muiden turvatoimien lisäksi alkusyksyn aikana opiskelemaan mahdollisimman paljon ulkona.

–Ryhmäkoot meillä ovat mukavan pienet, suuremmat ongelmat taitaa olla isoissa kaupungeissa, Kosken seudun yläasteen rehtori Jouni Karvonen toteaa turvaväleistä.

Muiden Auranmaan kuntien tavoin Koskellakin haasteena on koulukuljetukset ja niissä turvavälien noudattaminen.

–80 prosenttia meidän oppilaista on kuljetusoppilaita, Karvonen kertoo.

Karvosen mukaan kevään etäopetusjakso ei aiheuttanut syksylle hälyttävää tarvetta asioiden kertaamiseen tai tukiopetukseen.

–Varmasti tukiopetusta ja erityisopetusta annetaan enemmän kuin normaalisti, mutta pääsääntöisesti viesti opettajilta on ollut, ettei akuuttia tarvetta ole. Oppilaat hoitivat ja kotiväki tuki hienosti koulunkäyntiä etäopetuksessa, hän kiittelee.

Karvonen uskoo kevään digiloikan lisäävän opetuksen monimuotoisuutta. Hänen mukaansa keväällä yhtäältä huomattiin digitalisaation mahdollisuudet, mutta toisaalta myös lähiopetuksen tärkeys.

Rehtoreiden yhteisenä toiveena on, että koulua saadaan käydä mahdollisimman normaalisti lähiopetuksessa. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan syyslukukaudella siirtyä kuntien omalla päätöksellä, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

–Kevään etäopetusjakso sujui, mutta kuormitti niin oppilaita, vanhempia kuin koulun henkilökuntaakin ennen näkemättömällä tavalla, enkä haluaisi siihen palata, Tarvasjoen koulun rehtori Outi Nieminen sanoo.

Kesän jälkeen koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt jälleen lisääntymään, mutta ainakaan Elisenvaaran yhtenäiskoulussa ei rehtori Mika Virtasen mukaan kukaan oppilaiden vanhemmista vielä ole ottanut yhteyttä kotiin jäämiseen liittyen.