Härkätien 4H:ssa jännitetään punakynää – Kiristyvä kuntatalous uhkaa kaventaa rahoitusta

0
Härkätien 4H-yhdistyksen Marttilan kerhojen vetäjät suunnittelivat yhdessä toiminnanjohtaja Tuovi Löytynojan kanssa syksyn kerhojen ohjelmaa.

AURANMAA. Pääosin kunta- ja hankerahoituksen turvin toimivassa Härkätien 4H-yhdistyksessä jännitetään, miten koronapandemia ja kiristyvä kuntatalous tulee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Ensi vuodeksi yhdistyksellä ei ole tiedossa hankkeita ja kunnissa on jo tehty yleisellä tasolla päätöksiä avustusrahojen leikkaamisista. Härkätien 4H-yhdistyksen toiminta-alueen kunnista Auralta on päätökset kuluvankin vuoden avustuksesta tekemättä.

Vaikka tulevien vuosien rahoitus saattaa olla tiukassa, Härkätien 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuovi Löytynoja ei ole erityisen huolissaan. Toistaiseksi yhdistyksen saama kuntarahoitus on pysynyt kutakuinkin aiempien vuosien tasolla, viime vuonna osa kunnista korottikin myöntämäänsä tukea. Saadut avustukset ovat joka tapauksessa säännöllisesti olleet pienempiä kuin on haettu. Vajetta on Löytynojan mukaan tasattu erilaisin yhteistyösopimuksin, kuten koulujen kerhotoiminnan ja leiriyhteistyön kautta, mitä hän pitää hyvänä asiana.

–Hankerahoituksin ja kerhotoiminnan tukimuodoin olemme pystyneet kehittämään toimintaamme ja pitämään sen hyvänlaatuisena, houkuttelevana ja monipuolisena, hän sanoo todeten, että yhdistyksen pitää olla valppaana ja keksiä uusia toimintatapoja ja rahoitusmalleja.

Yhdistys onkin nyt hakenut AVI:lta erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen.

Tuki sataa nuorten hyvinvointiin

Härkätien 4H-yhdistyksen päärahoittajina voidaan pitää Pöytyää, Marttilaa ja Lietoa. Aura ja Koski rahoittavat yhdistyksen toimintaa selkeästi pienemmillä summilla. Löytynoja myöntää vertailun havahduttavan pohtimaan, tulisiko toiminnan painopisteitä suunnata toisin. Toisaalta hän toteaa toiminnan järjestämisen olevan ohjaajistakin kiinni. Esimerkiksi Aurassa yhdistyksellä on ollut aktiivinen porukka toimintaa järjestämässä.

–Kokonaisuutena yhdistys voi olla ylpeä saamastaan kuntarahoituksesta, Löytynoja miettii ja toivoo, että kunnissa 4H-toiminta koetaan niin tärkeäksi ja merkitykselliseksi, että rahoitusta saadaan jatkossakin.

Viime vuonna rahoitusta saatiin yhteensä noin 27 800 euroa, mikä on noin 3 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen 4H-liiton välittämää valtionavustusta yhdistys sai 14 670 euroa, kun vuotta aiemmin avustuksen suuruus oli noin 15 200 euroa.

–Aika pienin panoksin 4H-yhdistys tuo alueelle lasten ja nuorten toimintaan lisäresursseja ja taloudellista hyötyä 4H-toiminnan lisäksi. Esimerkiksi vuonna 2019 nuorille maksettujen palkkojen määrä oli noin 20 200 euroa ja 4H-yrittäjänuorten saamat tulot olivat noin 16 900 euroa.

Löytynoja toteaa kuntien tuen satavan suoraan nuorten hyvinvointiin ja muistuttaa kuntien tuen olevan edellytys valtiontuen saamiselle.

–Avustusta saadaan vain jos kunnat ovat 4H-yhdistyksen takana ja rahoittavat toimintaa. Tämä on hyvä päättäjienkin tietää ennen kuin punakynä käy liian ahkeraan.

Koronarajoituksiin varauduttu

Koronapandemian vuoksi yhdistyksessä jännitettiin myös, miten yhdistystoimintaa päästään syksyllä käynnistämään. Löytynoja kiittelee kaikkia kuntia siitä, että koulujen tilat ovat pysyneet avoinna kerhotoiminnan järjestämiseen. Huolena on edelleen kokoontumisten mahdollinen rajoittaminen. Jo nyt yhdistys on tehnyt päätöksiä ryhmäkokojen pienentämisestä.

–Kuinkahan moni motivoituu maksamaan jäsenmaksuja, jos kerhotoiminta joudutaan tyystin lopettamaan, Löytynoja pohtii.

Mahdollisten rajoitusten vuoksi yhdistyksessä on varauduttu etäkerhojen pitämiseen.

–Valitettavasti ne eivät kuitenkaan koskaan täysin vastaa fyysistä kontaktia.