Pelastuslaitos huolestui: Viljankuivureissa useita paloja viime päivinä Varsinais-Suomessa

0

Varsinais-Suomessa on muutaman päivän sisällä palanut neljä viljankuivuria. Pelastuslaitos kehottaakin kiinnittämään huomiota viljankuivureiden paloturvallisuuteen kuivauskauden alkaessa erityistä huomiota.

Kuivurin poltin kärähti Liedossa keskiviikko-iltana. Kuivurissa oli 11 kuutiota kauraa.

Kesken kuivauksen ilmaantunut savun haju keskeytti työt myös Loimaalla keskiviikkona. Pelastuslaitoksen yksiköt siirtävät kuivurissa olleen viljan peräkärryyn ja tarkistivat rakennuksen. Kuivauskaapin alalaidasta löytyi pieni kytö, joka oli jo sammunut.

Viljakuivuri tuhoutui tulipalossa Vehmaalla 2. syyskuuta syttyneessä tulipalossa.
Isohkossa kuivurirakennuksessa oli 80 tonnia viljaa sisällä, kun pelastuslaitos sai hälytyksen kello 4:20.

Kuivurin lämpöpuhallin sytytti viljaa tuleen Kuusjoella Salossa tiistai-iltana. Pelastuslaitos siirsi kytevän viljan ulos ja sammutti palon. Kuivurin rakenteet eivät kärsineet vaurioita.

 

20. elokuuta pelastuslaitos hälytettiin Somerolle sammuttamaan viljakuivuripaloa. Melkein täynnä syysvehnää olevan kuivurin tyhjennyksessä kului paljon aikaa. Pelastuslaitoksen mukaan kuivurissa oli vehnää noin 37 kuutiota. Vehnästä tuli käytännössä käyttökelvotonta savualtistuksen takia.

 

KUIVAUSLAITTEISTO tulee tarkastaa ja huoltaa aina ennen käyttökauden alkua, mutta kuntoa ja toimintaa on syytä tarkkailla myös käyttökauden aikana, muistuttaa pelastuslaitos.

Viljankuivaamo kuivureineen ja uunihuoneineen sekä kuivaamon välitön ympäristö on pidettävä puhtaana. Ylimääräistä palavaa materiaalia ei tule säilyttää kuivaamossa. Viljankuivaamon tulee olla mahdollisimman pölytön. Lisäksi viljankuivureissa tulisi olla tarvittava määrä alkusammutuskalustoa.

Viljankuivureiden turvallisuutta valvotaan viranomaistarkastuksilla. Myös vakuutusyhtiöillä on suojeluohjeita liittyen kuivaamoiden paloturvallisuuteen. Neuvoja viljankuivaamoiden paloturvallisuusasioissa antaa alueen pelastusviranomainen.

VILJANKUIVUREIDEN syttymissyitä on kartoitettu tarkemmin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja valtakunnallisen palontutkintaverkoston yhteistyössä tekemässä Viljankuivaamopalot 2017 -selvityksessä. Selvityksen mukaan kahdessa kolmesta vuonna 2017 syttyneestä viljankuivurin tulipalosta syttymissyy oli sama. Selvityksen mukaan syynä oli kipinän tai liekin pääseminen viljankuivurin epäpuhtaaseen poistoilmakanavaan laitteiston vikaantumisen takia. Silloin epäpuhtaudet syttyivät palamaan.

 

Ohjeet ja neuvot

Viljankuivurin paloturvallisuus

  • Paloturvallisuutta voi parantaa merkittävästi asianmukaisilla huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä, kuten ennen kuivauskauden alkua tehtävillä laitteiston tarkistuksilla.
  • Ennen kuivauskauden alkua tulisi tarkastaa viljankuivurin sähkölaitteet ja johdot sekä viljankuivurin lämpölaitteen ja sen savu- ja yhdyshormien kunto ja puhtaus.
  • Öljylämmityslaitteistoiden ja sähköjen korjaustöitä saa tehdä kuitenkin ainoastaan ammattilainen.
  • Elevaattorien hihnojen ja kiilahihnojen kireys ja kunto tulisi myös tarkastaa.
  • Suositeltavaa on, että nuohooja tekee poistoilmakanavan puhdistuksen nuohouksen yhteydessä.
  • Myös automatiikkaan nojaavia turvalaitteita, kuten käynti- ja ylikuumenemisvahteja, on käytössä paljon.
  • Näiden turvalaitteiden toimivuus olisi myös tarpeellista tarkastaa säännöllisesti.
  • Lähde: V-S pelastuslaitos.