Pöytyä ja Oripää jättivät koulujen korona-avustuksen hakematta

0
Aura palkkasi koulujen koronatuella yhden erityisopettajan lisää. Resurssiopettaja Anna Hornborg tasapainottaa kevään etäkoulussa syntyneitä eroja oppilaiden välillä auttamalla heikoimmalle jääneet kuromaan muut kiinni.

AURANMAA. Auranmaan kunnista Pöytyä ja Oripää eivät hakeneet kouluille kuluvalle lukuvuodelle tarjolla ollutta valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Kaikki muut kunnat hakivat ja myös saivat avustusta. Avustusta oli tarjolla esi- ja perusopetukseen yhteensä 70 miljoonaa ja varhaiskasvatukseen 14 miljoonaa euroa. Lukio-opetukseen avustusta oli jaossa yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Oripään sivistysjohtaja Mika Virtanen kertoo, että avustus jätettiin hakematta, koska kunnalla on riittävästi rahaa ja resurssia käytettävissä tukiopetukseen.

–En löytänyt tosiasiallista tarvetta avustukselle, Virtanen sanoo ja huomauttaa avustukseen sisältyvän kunnan omavastuuosuus.

Pöytyällä sivistysjohtaja Marianne Mäkelä esitti kesäkuussa kokoontuneelle kunnanhallitukselle, että sivistystoimi ryhtyisi valmistelemaan avustuksen hakua. Kunnanjohtaja Anu Helinin tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus merkitsi mahdollisuuden hakea avustusta vain tiedokseen. Kuntalaiset ovat kummeksuneet tehtyä ratkaisua, ja asiasta kysytään Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulujen vanhempainyhdistyksien tekemässä opettajien lomautuksia koskevassa kannanotossa. Marika Loponen (kesk) puolestaan teki syyskuun valtuustokokouksessa kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen.

Auranmaan Viikkolehden tiedustellessa asiasta Heliniltä, hän sanoo, että Loposen kysymykseen vastataan seuraavassa valtuustokokouksessa.

–Asiaa valmistelee sivistystoimen toimialajohtaja, sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, Helin sanoo.

Mäkeläkään ei kysymykseen vastaa, vaan hän pitäytyy kunnanjohtajan linjauksessa vastata kysymykseen vasta lokakuun valtuustokokouksessa. Vastaus saadaan lopulta kunnanhallituksen puheenjohtajalta Rauno Kajanderilta (kesk) tämän ensin konsultoitua Mäkelää.

–Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamispaketin, jonka osana on lomautukset. Jos avustusta olisi haettu ja lomautukset tehty, avustukset olisi palautettava. Kunnanhallitus oli asiassa yksimielinen, Kajander kertoo.

Resurssiopettaja ja kuraattoripalveluja

Esi- ja perusopetukseen avustusta hakeneista Auranmaan kunnista Aura sai noin 38 800, Marttila 23 000 ja Koski 57 800 euroa. Aurassa saatu avustus käytetään resurssiopettajan palkkaukseen. Koululle palkattu resurssiopettaja toimii laaja-alaisena erityisopettajana ja samanaikaisopettajana 3.–4.-luokilla. Yhtenäiskoulussa toimii entuudestaan kolme laaja-alaista erityisopettajaa, joista yksi toimii myös Kirkonkulman koululla. Heidän työtaakkaansa saatiin avustuksen ja resurssiopettajan myötä täksi lukuvuodeksi pilkottua pienemmäksi.

Marttilassa avustus käytetään koulukuraattoripalveluihin. Marttilan kouluun on täksi lukuvuodeksi palkattu yhdeksi päiväksi viikossa kuraattori, joka keskittyy erityisesti 5.–6.-luokkalaisten tukemiseen. Osa Marttilan saamasta avustuksesta käytetään esikoulun digitalisaation kehittämiseen.

Koskella avustuksella on lisätty koulunkäynnin ohjausta ja tukemista. Koski haki ja sai myös varhaiskasvatukseen ja lukioille suunnattua tukea. Varhaiskasvatukseen Koski sai noin 6 200 euroa ja lukioon 26 400 euroa. Lukiolle suunnattu avustus käytetään kuraattoripalvelujen lisäämiseen, erityisopetukseen ja oppilaan ohjaukseen. Lisäksi koululla suunnitellaan yhteisöllistä tilaisuutta.

–Meillä lukiossa on hieno tilanne, sillä saimme kaiken, mitä haimmekin, Kosken sivistysjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen kiittelee.

Koskella on totuttu hakemaan tarjolla olevia avustuksia. Muun muassa keväällä lukio sai Maalta monitaitureita maailmalle -hankkeeseen 22 950 euroa.