Tarvasjoen kappelin lakkautuksen pelätään sammuttavan vapaaehtoistyön liekin

0
Eija Isokangas ja Minna Mäkinen pelkäävät Tarvasjoen vapaaehtoistyön liekin sammuvan kappelin mahdollisen lakkautuksen myötä. Isokangas pitää kappelin jatkumista varmimpana turvana vapaaehtoistyölle. Mäkinen uskoo vapaaehtoistyön jatkuvan entisellään, jos alueella säilyy muuhunkin kuin vain jumalanpalveluselämään keskittyvä ohjausryhmä.

LIETO/Tarvasjoki. Kappeliseurakunnan mahdollinen lakkauttaminen herättää Tarvasjoella huolta vapaaehtoistoiminnan jatkumisesta. Tarvasjoella vapaaehtoistoiminta on ollut moniin muihin seurakuntiin verrattuna poikkeuksellisen aktiivista. Kappeliseurakunnassa muun muassa toimii diakonia-, yhteiskuntavastuun-, lähetystyön-, kasvatuksen- ja musiikkitiimi, jollaisia vastaavia ei ole Liedon emäseurakunnassakaan. Kappelin lakkautuksen pelätään vaikeuttavan vapaaehtoistoiminnan järjestämistä.

–On itsestään selvää, että jos vapaaehtoistoiminta tehdään vaikeaksi, sitä ei ole, monissa seurakunnan toiminnoissa vapaaehtoistyötä tekevä Eija Isokangas sanoo.

Isokangas toteaa Liedon kunnan kohdelleen kyliään niin epäoikeudenmukaisesti, että se heittää varjonsa myös seurakunnan suunnitelmien ylle. Hän muistuttaa, että kunnan ja seurakunnan hallinnollisissa elimissä toimii samoja henkilöitä. Isokangas katsookin, että ainoastaan kappelin jatkaminen turvaa juridisesti Tarvasjoen seurakuntaelämän säilymisen ja kehittymisen.

Isokankaan mielestä seurakunnan suunnitelmista on tiedotettu aivan liian vähän. Hän toteaa, että niukka tiedottaminen herättää epäluulot ja luo salakähmäisyyden ilmapiirin.

Vapaaehtoistoiminta vaatii mahdollistajia

Liedon seurakuntaan on Auran seurakunnan liittymisen yhteydessä hahmoteltu kirkkoaluemallia, jossa alueina olisivat Liedon keskusta, Littoinen, Tarvasjoki ja Aura. Isokangas pitää tätä kauniina puheena, mutta epäilee, miten tämä käytännössä tulee toimimaan.

–Onko alueilla olemassa hallinnollisen tiimin tyyppistä tiimiä alueita kehittämässä, hän kysyy ja toteaa, että vapaaehtoistoiminnan toteutuminen edellyttää mahdollistajia, joihin lukeutuvat myös kirkko, seurakuntatalo, alueesta vastaava pappi sekä esimerkiksi suntio, jonka kautta voi tehdä tilavarauksia tapahtumille.

Kappelineuvostolla on puheenjohtaja Minna Mäkisen mukaan erilaisia näkökantoja lakkautukseen. Martti Heikkilä ja Matti Mäkitalo esimerkiksi eivät kirkkoneuvostossa vastustaneet kappeliseurakunnan lakkautusta. Yhteinen näkemys kappelineuvostolla on kuitenkin siitä, että alueilla tulee olla toimintaa suunnittelevat ja hoitavat vastuuryhmät, joille on luotu kirjalliset pelisäännöt.

Kappelineuvosto pitää tärkeänä myös sitä, että alueille jää mahdollisuus alueen papin valintaan. Jumalanpalveluselämän säännönmukaisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa alueella kerättyjen varojen tai alueelle tulleiden testamenttivarojen käyttöön pidetään niin ikään tärkeänä.

Tarvasjoen papistoon tulee jo syksyksi muutos kappalaisen Outi Niiniahon siirtyessä Nousiaisten kirkkoherraksi. Lähtösaarnan Niiniaho pitää 25.10. mutta on jo ensi viikosta alkaen poissa seurakunnan toiminnoista siirtyessään Martinkosken seurakuntaan sijaisuutta tekemään. Talvikauden ajan Tarvasjoen nimikkopappina toimii vs. kappalainen Tuija Leeste.

Neljä vaihtoehtoa pohdinnassa

Liedon seurakunnassa on pohdittu laajenevan seurakunnan hallinnon järjestämiseksi neljää erilaista vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on, että Tarvasjoen kappeliseurakunta säilytettäisiin. Kirkkoneuvosto kuitenkin on jo esittänyt kappelin lakkautusta. Seurakuntalaisia kuullaan asiasta ensi viikolla. Toisena vaihtoehtona on aluetyömalli, jossa jokaiselle alueelle jäisi omat työntekijät. Tätä vaihtoehtoa pidetään kappelineuvoston puheenjohtajan Minna Mäkisen mukaan taloudellisesti liian raskaana.

Työalamallissa seurakunnan työntekijöille nimettäisiin omat vastuualueet, jolloin alueet häviäisivät. Neljäs vaihtoehto yhdistää alue- ja työalamallit siten, että tietyillä työaloilla toimittaisiin yhteisesti mutta jumalanpalveluselämään luotaisiin kirkkoalueet.

–Itse kaipaisin sitä, että alueeseen keskittyvä ryhmä ei katselisi aluetta vain jumalanpalveluselämän kannalta, Mäkinen sanoo.

Mäkinen aikoo kirkkovaltuustossa tehdä kappelin lakkautusesitykselle vastaesityksen.

–Ihmisillä on niin suuri hätä kappelista, hän perustelee, vaikka sanookin olevansa valmis hallintomuutokseen, jos tietyt asiat saadaan sovittua.

Mäkinen näkee hallintomallin muuttamisessa myös mahdollisuuksia Auran seurakunnan liittyessä seurakuntaan. Hän uskoo Auran seurakunnan mukaantulon lisäävän alueiden arvostusta ja tuovan lisää painoarvoa myös Tarvasjoen kappeliseurakunnalle.

Kaikkinensa Mäkinen harmittelee, että kappelin lakkautuksessa pidetään liian kiirettä. Kappelia esitetään lakkautettavaksi jo ensi vuoden alusta. Mäkinen odottaisi kirkkolain uudistusta, joka mahdollistaisi alueille kappelia kevyemmän hallintomallin.

Kappelin lakkautusta käsitellään Liedon kirkkovaltuuston kokouksessa 5. marraskuuta, minkä jälkeen asia etenee tuomiokapitulille.

Täsmennys: Matti Mäkitalo kertoo pitäneensä kirkkoneuvostossa lakkautusta vastustavan tunnustelevan puheenvuoron. Mäkitalo sanoo, ettei tehnyt lakkauttamisesitykselle vastaesitystä, koska koki, ettei saanut puheenvuorolleen kannatusta vaan jäi ajatuksineen yksin.

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuus kappelin lakkautuksesta Tarvasjoen kirkossa 8.10. kello 17.30.