VARSINAIS-SUOMI. Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi tiistaina, että koko Varsinais-Suomen maakunta on nyt koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on nyt joukkoaltistumisen riski.

Työryhmä suosittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää.

Suositus noudattelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiihtymisvaiheen suositusta kasvomaskin käytöstä väestölle. Sen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Työntekijöiden ohjeistukset antavat Työterveyslaitos ja työnantajat.

Siirtymistä etätyöhön ja etäkokouksiin suositellaan harkinnan mukaan, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Koronapandemian tilanne vaihtelee edelleen suuresti eri kunnissa. Koko Varsinais-Suomea tarkastellen ollaan siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

–Tehtävänämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme. Alueellinen yhteistyöryhmämme päätti yksimielisesti ottaa koko maakunnassa käyttöön koronan kiihtymisvaiheen suositukset. Nojaamme THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulisi epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 70 uutta koronavirustapausta, ja tapauksien kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 622.

Auranmaan alueella ei ole todettu uusia tartuntatapauksia muutamaan viikkoon.

Yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ohjausryhmä ei anna. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa Aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Ohjausryhmä näkee tarpeelliseksi harkita anniskeluravintoloiden aukioloja, koska hyvin merkittävä osa alueen tartunnoista on jäljitettävissä ravintoloihin ja yökerhoihin. Tässä kuitenkin toimivalta kuuluu valtioneuvostolle.

 

Työryhmän perusteli kiihtymisvaihetta sillä, että Varsinais-Suomen koronaepidemian viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuus asukaslukuun suhteutettuna on 18,8. (THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta). Positiivisten osuus kaikista laboratorionäytteistä on 1,3 prosenttia. (THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä yksi prosentti).

Paikallisia tartuntaketjuja on todettu huomattavasti viime viikkoa enemmän. Tartunnat ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä, tällä hetkellä noin 80 prosenttia tartunnoista saadaan tunnistettua.

–Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia. Sairaalahoidossa on koronan vuoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä alle viisi potilasta.

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville suositellaan suunenäsuojaimen käyttöä. Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia. Suositus tulee voimaan 7. lokakuuta ja on voimassa toistaiseksi. Suojaimen käytön tarkoituksena on ehkäistä koronaepidemian leviämistä.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö käyttää suunenäsuojainta kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voida varmistaa.

–Haluamme tehdä yhdessä henkilöstömme ja potilaidemme kanssa kaikkemme, että saamme hillittyä koronaepidemian leviämistä. Tämän vuoksi suosittelemme THL:n valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti suojaimen käyttöä julkisissa tiloissa. Myös sairaala on julkista aluetta. Lähtökohtana on, että sairaalassa asioivilla on maski itsellään mukana, sanoo infektiotaudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.