Kurjenrahkan kansallispuiston viimeinenkin suo palautetaan takaisin

0
Vajosuolla on tukittua ojalinjaa. Työt alkoivat maanantaina. Kuva: Metsähallitus/Johanna Ruusunen.

PÖYTYÄ/Kurjenrahka. Kurjenrahkan kansallispuisto on monipuolinen suoalueiden kokonaisuus, jonka luontoa autetaan entistä parempaan tilaan kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty ojittamalla kuivattaa metsätalouskäyttöön. Kurjenrahkan Vajosuolla kaivinkone täyttää nyt suo-ojat, jotta viimeinenkin arvokkaista suoalueista saadaan takaisin luonnontilaan.

Kohteessa on jo ensin raivattu pienpuustoa ojalinjoilta, jotta kaivinkone pääsee liikkumaan. Työtä jatketaan myöhemmin poistamalla ylimääräistä puuta, jos talviolosuhteet sallivat.

Kurjenrahkan ennallistaminen on osa EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Kohde on osa Kurjenrahkan kansallispuiston Vajosuon keidassuokokonaisuutta. Keidassuolla kuivemmat kohdat eli kermit sijaitsevat märkien alueiden eli kuljujen välissä. Ennallistettava alue on ollut luonnontilassa hyvin avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Suot on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä.

–Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän alueen taantunutta ja osin kadonnutta suolajistoa, sanoo erikoissuunnittelija Johanna Ruusunen Metsähallituksesta.

Vajosuota ennallistetaan nyt syksyllä 2020. Tukkimistyö alkoi maanantaina 12.10. ja kestänee pari viikkoa. Ennallistettavan alueen pinta-ala on 42 hehtaaria, josta osa toteutetaan LIFE-hankkeessa ja osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman myötä.

–Reittejä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat. Turvavälit on hyvä muistaa nyt myös liikkuvaan työkoneeseen, muistuttaa Ruusunen.