Seurakuntaliitokseen ladataan isoja toiveita Aurassa

0
Eija Varjosella, Irmeli Virtasella, Maj-Len Heikalla, Tommi Pastolla ja Ari Vilénillä on monia toiveita tulevan seurakuntaliitoksen suhteen. Huolta seurakuntalaisilla on Auran kirkon remontin toteutumisesta.

AURA. Edessä oleva seurakuntaliitos herättää Aurassa enemmän toiveita kuin huolia. Seurakuntaliitoksen toivotaan muun muassa vilkastuttavan jumalanpalveluselämää ja vahvistavan lapsi- ja nuorisotyötä. Isoin huoli on kirkon remontista ja diakoniatyön jatkumisesta nykyisellään.

–Moni on pelännyt toiminnan supistuvan seurakuntaliitoksen myötä. Tarvasjoella toiminta on liitoksesta huolimatta kuitenkin jatkunut vilkkaana. Toivomme meille samaa mallia, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ari Vilén sanoo ja toteaa esimerkiksi kerhotoiminnan olevan Aurassa monelle tärkeää.

Ensi vuoden alusta aloittavaan yhdistyneeseen Liedon seurakuntaan on suunniteltu neljän kirkon aluemallia, jossa jokaisella alueella olisi oma nimikkopappi ja suntio. Muut työntekijät kiertäisivät työalamallin mukaisesti koko seurakunnan alueella. Auran nimikkopapiksi on nimetty kappalainen Harri Ruskeepää ja Auran kirkkoherra Torsten Sandberg siirtyy Liedon kirkkoherran Risto Leppäsen mukaan Liedon diakoniapapiksi.

Suunnitelmissa on ollut, että kirkkoalueille muodostettaisiin omat jumalanpalveluselämää suunnittelevat ja toteuttavat ryhmät. Tarvasjoella toivotaan, että kirkkoalueille saataisiin aluetta jumalanpalveluselämää laajemmin katsovat ryhmät. Vilén on samoilla linjoilla.

–Vähän suppealta tuntuu, jos on vain jumalanpalveluselämään keskittyvä tiimi, Vilén miettii ja toivoo, että Auraan jäisi vapaaehtoisryhmiä eri toimialoille.

Oma diakonissa halutaan pitää

Aurassa on toiminut aktiivisesti diakonia- ja lähetystyön tiimit. Kirkkovaltuutetut ja kirkkoneuvoston jäsenet Arvo Laakso , Maj-Len Heikka ja Irmeli Virtanen toivovatkin, että diakoniatyö jatkuisi Aurassa entiseen tapaan. He toteavat diakonissa Anneli Roozbehanin tehneen merkittävää työtä vanhusten parissa ja toivoisivat, että Roozbehan saisi jatkaa auralaisten diakonissana.

–Meille on jo luvattu aika paljon parempaa kuin mitä meillä on ollut, Laakso sanoo tulevasta liitoksesta ja toteaa, ettei näe liitoksessa mörköjä.

Hän toivoo erityisesti, että liitoksen myötä seurakunnan jäsenkato vaihtuisi jäsenien paluuseen.

Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen Tommi Pasto puhuu niin ikään diakoniatyön puolesta. Hän uskoo, että Auran seurakunnalla on keva- ja vanhustyön osalta paljon annettavaa Liedon seurakunnalle. Lapsi- ja nuorisotyön hän puolestaan toivoo kehittyvän seurakuntaliitoksen myötä. Laakso uskoo etenkin rippikoulutyön paranevat ison seurakunnan myötä.

Luottamushenkilöille isompi vastuu

–Luottamushenkilöille tulee isompi vastuu huomioida alueiden erilaisuus, Pasto toteaa seurakuntaliitoksesta.

Hän arvelee, että Lieto isompana seurakuntana on miettinyt enemmän moninaisuutta, ja uskoo, että tätä kautta Aurassakin voidaan tulevaisuudessa tavoittaa nykyistä isompi joukko seurakuntalaisia.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eija Varjonen pitää suunniteltua neljän kirkkoalueen mallia toimivana.

–Uskon, että hyvä tästä tulee, Varjonen sanoo uskoen myös seurakunnan resurssien sekä työntekijöiden voimien lisääntyvän seurakuntaliitoksen myötä.

Seurakuntalaisten eripuraisuuteenkin liitoksen toivotaan tepsivän.

–Toivon, että seurakuntalaisten kahtiajako loppuisi, Heikka sanoo.