Sijaisten saaminen Pöytyän päiväkoteihin on toisinaan kiven takana

0
Yläneellä asuva Paula Ahola pelkää, että henkilöstövajeesta päiväkodeissa on tullut kunnan uusi normaali. Aholan sylissä on hänen viisivuotias, eskaria käyvä poikansa Veini Lento.

PÖYTYÄ/Yläne. Pöytyällä elokuussa alkaneet päiväkotityöntekijöiden lomautukset yhdessä sairauspoissaolojen kanssa ovat johtaneet kunnassa hankaliin tilanteisiin sijaisten saamisen suhteen. Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä myöntääkin sen olleen toisinaan vaativaa.

–Tällainen tuntuma asiasta on, hän toteaa.

Myös varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lukkarla sanoo, että sijaisten saaminen vaihtelee.

–Me anomme sijaiset pääasiassa henkilöstöpalveluyritys Sarastiasta, mutta heidän saaminen vaihtelee kautta maan, hän toteaa ja painottaa, että varhaiskasvatuksessa tehdään kaikki mahdollinen, jotta lasten turvallisuudesta pystytään huolehtimaan.

Hän kertoo olleensa yhteydessä asiasta myös Aluehallintovirastoon.

–Siellä ollaan tietoisia meidän tilanteestamme, mutta sanktioita ei ole annettu.

Yläneen varhaiskasvatusyksikön vastaava lastentarhaopettaja Miia Lehtonen on puolestaan sitä mieltä, että sijaisia on ollut helppo saada.

–Meillä on muutamia vakituisia sijaisia, jotka ovat pystyneet tulemaan tarvittaessa. Lisäksi ne, jotka ovat olleet lomautettuna, ovat pyydettäessä keskeyttäneet lomautuksensa, Lehtonen kiittelee ja sanoo ymmärtävänsä vanhempien mahdollisen huolen lasten päivähoidon sujuvuudesta.

–Tämä saattaa ajoittain näyttää heidän silmissään siltä, ettei henkilökuntaa ole tarpeeksi, mutta pyrimme kuitenkin ennakoimaan tilannetta koko ajan turvallisen arjen takaamiseksi.

Kyrössä asiaa auttaa vuoropäiväkoti, jossa lapset ovat usein arkivapailla. Vastaava lastentarhaopettaja Sanna Koskinen sanookin, ettei ole saanut vanhemmilta huolestuneita yhteydenottoja. Sijaisia hän sanoo tarvinneensa syksyn aikana kahdesti ja lomautuksilta hän on pyytänyt henkilökuntaa takaisin kolmesti. Kuitenkin vain kerran on yksi keskeyttänyt jaksonsa.

Riihikosken päiväkodin vastaava Tuija Rantasalo oli haastatteluhetkellä palannut juuri lomautusjaksoltaan ja vetosi työkiireisiinsä, eikä siksi ruvennut selvittämään yksikön tilannetta.

Turvallisuus ja hoidon laatu kärsivät

Yläneellä asuvan Paula Aholan sekä nimettömänä haastattelun antavan äidin kokemukset tämän syksyn osalta eivät ole kovin ruusuiset Pöytyän varhaiskasvatuksen vastaavien vakuutteluista huolimatta. He ihmettelevät kunnan päätöstä lomauttaa lastenhoitajia, vaikka lasten määrä ei ole kuitenkaan laskenut.

–On selvää, ettei hoitajia voi olla tarpeeksi, jos kunnassa pyörii yhtä aikaa lomautukset ja sairauslomat. Tässä kärsivät sekä lasten turvallisuus että hoidon laatu, Ahola paukauttaa.

Toisen äidin mielestä henkilöstön vajaus johtaa siihen, että päiväkodeissa tehdään vain välttämätön eikä mitään ekstraa.

–Meille ilmoitettiin suoraan, että esimerkiksi viikkoviestit jäävät pois lomautusten vuoksi.

Muutenkin lapsen päivän kulusta on äidin mukaan vaikea saada tietoa, koska hoitajat joutuvat vaihtamaan ryhmästä toiseen koko ajan.

–He eivät esimerkiksi osanneet kertoa, mistä kuhmu oli tullut lapseni päähän, äiti ihmettelee.

Äiti sanoo myös, ettei hän useinkaan viitsi vaivautua kysymään hoitajilta päivän päätteeksi mitään, koska heillä on kädet muutenkin niin täynnä.

Hänen lapsensa on myös kertonut tilanteesta, jossa on joutunut odottamaan pitkään aikuisen apua saamatta sitä.

Onko henkilöstövaje uusi normaali?

Paula Ahola miettii, onko henkilöstövajeesta tullut kunnan uusi normaali.

–Olen kysynyt henkilökunnalta suoraan, miten he jaksavat. He kuulemma jaksavat, koska on pakko.

Ahola muistuttaa kuitenkin, että jokainen jaksaa jonkin aikaa, muttei loputtomasti.

–Olen todella huolissani työntekijöiden puolesta, sillä he ovat kertoneet olevansa tilanteesta stressaantuneita. Tietenkin ymmärrän, että jokaisessa työpaikassa voi olla tilapäistä vajausta, mutta tänä syksynä se on ollut jatkuvaa.

Toinen äiti on samaa mieltä, ja uskoo, että on vain ajan kysymys, koska jotain sattuu.

Äidit lähettävätkin tulikivenkatkuiset terveisensä päättäjille:

–Onko teillä mitään hajua, mitä lomautukset ovat aiheuttaneet henkilöstölle?