Pöytyä rakentaa uutta ja korjaa vanhaa – Lainakanta kasvaa kahdella miljoonalla

0
Riihikosken virastotalon remontti on mukana Pöytyän talousarvioesityksen investointiosassa.

PÖYTYÄ. Pöytyän talousarvioesitys pitää sisällään 2,7 miljoonan euron nettoinvestoinnit. Niissä eivät ole mukana parhaillaan käynnissä olevat Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion sekä Yläneen päiväkodin rakennushankkeet, jotka toteutetaan kiinteistöleasingillä. Se puolestaan vaikuttaa kunnan käyttötalouteen, kunhan rakennukset valmistuvat.

–Talouden tasapainottamispaketista huolimatta palveluiden hyvä taso kuitenkin säilyy ja palveluita kehitetään aktiivisesti. Veronkorotuksia talousarvio ei pidä sisällään, kunnanjohtaja Anu Helin toteaa budjettitiedotteessa.

Hän kertaa Pöytyän taloustilanteen olleen hyvä vuosina 2016-2018, mutta viime vuosi muutti suunnan ja taseeseen tuli alijäämää, joka kuntalain perusteella pitää kattaa neljän vuoden kuluessa.

Pöytyä on tänä vuonna tekemässä noin 700 000 euroa ylijäämäisen tuloksen, mutta ensi vuoden talousarvio näyttää 312 000 euron alijäämää.

–Vuoden 2021 talousarvio luo pohjan sille, missä kunnossa luovutamme kunnan talouden tulevalle valtuustolle, Helin muistuttaa.

Vuosikate ei kata poistoja

Toimintamenot kasvavat kuluvasta vuodesta 1,6 miljoonaa euroa (2,8 prosenttia) ja toimintatuotot 0,3 miljoonaa euroa (3,6 prosenttia).

–Talousarviossa tavoitteeksi asetetaan 2,7 miljoonan euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista 87,5 prosenttia.

Kun vuosikatteen riittävyyttä mitataan suhteessa poistoihin, kunnan tulorahoitus ei ole tasapainossa ensi vuonna. Talouden tasapainotilassa vuosikate kattaa poistot.

Pöytyän lainakanta kasvaa ensi vuonna kahdella miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa lainakanta on 16,8 miljoonaa euroa eli 2 063 euroa asukasta kohti.

Virastotalo remontoidaan

Investointiohjelmassa on muun muassa sisäilma- ja kosteusongelmista kärsineen Riihikosken virastotalon saneeraus puolella miljoonalla eurolla ensi vuonna ja 700 000 eurolla vuonna 2022. Virastotalo on osittain tyhjillään, koska huonokuntoisimman osan sisäilmaan kulkeutuu terveydelle haitallisia epäpuhtauksia.

Vuokratalojen ulkovaippojen saneerauksiin, vesikattojen korjaukseen (Marjamäki) ja huoneistoremontteihin ollaan varautumassa 160 000 eurolla. Auvaisten Taitotalo aiotaan siirtää maalämpöön 150 000 eurolla, jos energiahanke saa avustuksen. Luontokapinettia peruskorjataan 50 000 eurolla. Riihikosken palvelukeskuksen katon maalaukseen varataan 60 000 euroa.

Budjettiin sisältyy niin ikään tieto-, viestintä- ja esitystekniikkahankintoja, atk-ohjelmien uudistamista ja Yläneen yhtenäiskoulun kaluste- ja varustehankintoja modernin oppimisympäristön kehittämiseksi.

Kaava-alueiden lisärakentamiseen kunnan eri alueilla on tarkoitus varata 240 000 euroa. Kaavateitä päällystetään kunnan eri taajamissa 100 000 eurolla.

Sahantielle rakennetaan katuvalaistus. Samaan 200 000 euron kokonaisuuteen kuuluu myös tievalojen saneerausta ja yhteishankkeita Carunan kanssa.

Liikuntapaikkojakin korjataan: Yläneen yhtenäiskoulun jääkiekkokaukalon pohjan uusimiseen menee 80 000 euroa ja Kisariihen pururadan kunnostamiseen 50 000 euroa.

Henkilöstöpuolelle on tulossa lisävoimavaroja koulunkäynninohjaukseen ja erityisluokanopetukseen sekä kaksi uutta tuntiopettajan vakanssia ja kaksi uutta varhaiskasvatuspalvelujen vakanssia. Asumispalveluyksikköihin tulee oppisopimuksen mukaiset kolme laitoshoitajaa.

Talousarviosta päättää lopullisesti kunnanvaltuusto, joka kokoontuu 7. joulukuuta.