Ysitien parannussuunnitelma on viittä vaille valmis – Nelikaistasuunnitelma tulee alkuvuodesta nähtäville

0
Vilkkaasti liikennöidyn valtatie 9 liikenneturvallisuus paranee, kunhan suunnitteilla olevat kehitystoimet pannaan joskus täytäntöön.

LIETO, AURA, PÖYTYÄ, LOIMAA/Mellilä. Tiesuunnitelma valtatie 9 leveäkaistatieosuuden (Liedon asema-Aura) muuttamisesta keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi alkaa olla viimeistelyä vaille valmis. Samaan kokonaisuuteen kytkeytyvät valtatien ohituskaistaparien suunnittelu Auraan, Pöytyälle ja Mellilään sekä Auran osayleiskaava.

–Liedon aseman ja Auran välisen tieosuuden parannussuunnitelma on viimeistelyvaiheessa. Se lähtee alkuvuodesta nähtäville, kertoo projektipäällikkö Timo Bäcklund Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Tieosuuden nelikaistaistamisen yhteydessä uusitaan ja parannetaan siltoja sekä nykyisiä liittymiä.

Tiesuunnittelu aloitettiin keväällä 2019. Suunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen. Se on lähtökohta myöhemmin tehtävälle rakennussuunnitelmalle. Viime kädessä riippuu eduskunnan päätöksistä, milloin suunnitelmat voidaan käytännössä toteuttaa.

Valtatie 9 Auran ja Pöytyän ohituskaistaparien suunnittelu on niin ikään käynnissä.

–Kuuskoski-Jalkala -osuuden Loimaan suunnan ohituskaista tulee päättymään ennen Auran ja Pöytyän rajaa, koska Auran valmisteilla olevassa osayleiskaavassa on esitetty liittymä valtatielle juuri rajan tuntumaan, sanoo ely-keskuksen projektipäällikkö Sakari Hurskainen.

Toimenpideselvityksen mukaan Loimaan suunnan ohituskaistan pituus olisi 1,9 kilometriä ja Auran suunnan 2,0 kilometriä.

Kumilan ja Mellilän välille suunniteltavan ohituskaistaparin Loimaan suunnan ohituskaistan mitta olisi 1,7 kilometriä ja Kyrön suunnan 2,1 kilometriä.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen toimenpideselvityksestä ilmenee, mihin kohtaan 9-tietä Auran, Pöytyän ja Mellilän ohituskaistat sijoittuisivat. Pinkki linja tarkoittaa paranneltavaa tieosuutta, vihreä uutta ohituskaistaa ja turkoosi uuden ohituskaistan varausta.

Kaavaehdotus nähtäville lopputalvesta

Auraan tehdään parhaillaan myös osayleiskaavaa, joka kytkeytyy osittain 9-tien kehittämiseen Auran alueella. Osayleiskaavan luonnosta esiteltiin Aurassa elokuun lopulla (AVL 28.8.).

–Kunnan on tarkoitus lopputalvesta tai alkukeväästä asettaa kaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville lausuntoja ja muistutuksia varten. Jos ehdotukseen palautteen perusteella tulevat tarkennukset ovat vähäisiä, voi kaava edetä hyväksymismenettelyyn jo keväällä, selvittää kaavaa laativan Sweco Ympäristö Oy:n kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö.

Mikäli korjaukset ovat suurempia, ehdotuksen nähtävilläpito uusitaan, jotta vuorovaikutus osallisten kanssa on aidosti kunnollista.

Lehtiön mukaan kaavanlaatija ohjausryhmineen on saanut rakentavaa palautettava kuntalaisilta (7 kpl) ja viranomaisilta (12 kpl).

–Muutamaa lausuntoa on jouduttu odottamaan, ja muuttuvan maankäytön alueella laaditaan vielä arkeologinen inventointi ennen ehdotusvaihetta. Siten voidaan varmistaa arkeologisen kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Näiden seikkojen vuoksi aikataulu on vähän venynyt.

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa yleispiirteisesti asemakaavoitusta. Osayleiskaavan aikajänne kurkottaa noin neljännesvuosisadan päähän.

Kyse on laajemmalti kunnan tulevaisuuden rakenteesta: minne ohjataan liikenne, asuminen, palvelut, teollisuus ja työpaikat.

Osayleiskaava-aineistoon voi tutustua Auran kunnan verkkosivuilla osoitteessa aura.fi/kaavoitus.