Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan Varsinais-Suomessa

0

VARSINAIS-SUOMI. Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt tänään pitää ennallaan Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ollaan yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Maanantaista 11.1. alkaen on edelleen sallittua tarvittaessa järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2. asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että:
* osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
* tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
* järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kokoontumisrajoitus koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten juhliin, tai jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan, kuten kauppojen toimintaan, tai viranomaisten kokouksiin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat antaneet suosituksia muun muassa aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä.

–Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten sekä suositusten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomauttaa tiedotteessaan.