Martinkosken seurakunta teki tiukan talousarvion

0
Kosken seurakuntataloa on aikomus korjata ja kunnostaa.

KOSKI, MARTTILA. Martinkosken seurakunnan vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen luonnehtii seurakunnan alkaneen vuoden talousarviota tiukaksi.

–Meitä seurataan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin taholta tarkasti, talouden pitää pysyä tasapainossa (AVL 24.11.) Verotulojen arviointia vaikeuttaa koronan tuoma epävarmuus, Pelkonen sanoo.

Seurakunnan veroprosentti on 1,9 eli se säilyy ennallaan. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 844 000 euroa ja valtionrahoitusta 83 000 euroa. Metsää seurakunta omistaa vähän yli 80 hehtaaria ja peltoa noin viisi hehtaaria.

–Kokonaisuutena pyritään turvaamaan toiminnan järjestäminen entiseen tapaan. Kirkkoherran osa-aikaisen vanhempainvapaan vuoksi meillä on kuluvaa vuotta niukemmat henkilöstöresurssit.

Kirkkoherra Tapio Hietalahti on osittaisella vanhempainvapaalla tammikuun alusta syyskuun loppuun. Papiston resurssit ovat siten 40 prosenttia pienemmät kuin normaalisti.

Seurakunnan investointisuunnitelmaan sisältyy Kosken kirkon sadevesijärjestelmän rakentaminen sekä Kosken seurakuntatalon korjausta ja kunnostusta. Remontti tarkoittaa muun muassa puuosien ulkomaalausta ja osittaista ikkunoiden uusimista. Työhön anotaan kirkkohallituksen avustusta. Kosken kirkon sisätilaremontin suunnittelu jatkuu.

Marttilan kirkon ja seurakuntatalon osalta aletaan suunnitella öljylämmityksen korvaamista esimerkiksi maalämmöllä. Kirkon paanukaton tervaus on ajoitettu vuoteen 2022.

–Lisäksi talousarvioon sisältyy Marttilan hautausmaalla olevan muurihaudan sadevesijärjestelmän tekeminen, Pelkonen toteaa.

Seurakunta suunnittelee myös yleisö-wc-rakennusta Kosken hautausmaan yhteyteen Kahviaitan lähelle. Siitä ei ole kuitenkaan vielä päätöksiä olemassa, mutta hankerahoitusta ja yhteistyökumppaneita selvitellään.

–Vuoden 2022 alusta on kaikkien seurakuntien viimeistään siirryttävä aluekeskusrekisterin asiakkaiksi. Tämä näkyy seurakuntalaisille niin, että virkatodistusten ja sukuselvitysten tekeminen omassa seurakunnassa lakkaa, mutta tänä vuonna meillä vasta valmistaudutaan tähän muutokseen, Pelkonen mainitsee.

Konservointihankkeita vireillä

Seurakunta aikoo toteuttaa myös muutamia konservointihankkeita: Marttilan kirkossa oleva 1500-luvun triumfikrusifiksi, Kosken kappelin tapulissa olevat tsaarien valtuutukset, Suomen hallitusmuoto sekä latinankielinen maisterin todistus ja Kosken kappelin ruumishuoneen eteisessä oleva Olavi Hurmerinnan maalaus vuodelta 1947.

Seurakuntamestari/kiinteistöpäällikkö Tanja Savonen kertoo, että Kosken kirkon tapulista löytyneistä, jo kadonneiksi luulluista paarivaatteista tehdään kopiot niin, että alkuperäisistä siirretään kirjailut ja koristeet uusiin kankaisiin. Vanhat kankaat ovat jo pahoin tuhoutuneet.