PÖYTYÄ. Pöytyän kunta pitää Työterveyslaitoksen tekemää työyhteisöselvitystä sekä kunnanjohtaja Anu Helinin tekemää työsuojeluilmoitusta ja siihen liittyviä selvityksiä kunnan sisäisenä asiana, joka ei kuulu julkisuuteen.

Kunta lähetti kunnanhallituksen maanantaisen kokouksen jälkeen lyhyen tiedotteen, jossa kerrotaan, että kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto jatkavat työyhteisöselvityksen pohjalta kehittämisehdotusten käsittelyä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.

–Kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin, tiedotteessa lausutaan.
Työterveyslaitoksen aiemman toimeksiannon tavoitteena oli selvittää tehty työsuojeluilmoitus, kunnan henkilöstön vaihtuvuus johtotasolla, erityisesti perusturvan toimialalla ja kunnan johtamisen toimivuus. Selvitys toi ilmi kehittämistarpeita, joita nyt ryhdytään työstämään.

Pöytyän kunnanhallitus sai Työterveyslaitoksen selvityksen ja työsuojeluilmoitusprosessin nähtäväkseen kuukausi sitten. Selvityksen palautteesta tiedotettiin selvitystyössä haastatelluille kunnan työntekijöille joulukuun puolivälissä ja päivää myöhemmin kunnanvaltuutetuille.