Lieto vakinaistaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä

0
Lieto vakinaistaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Syksyn selvityksessä todettiin, että peräti neljännes varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on määräaikaisia. Myös Tarvasjoella päiväkoti Poutapilvessä vakinaistetaan kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

LIETO/Tarvasjoki. Liedon kunta vakinaistaa varhaiskasvatuksen vakansseja. Kunnanhallitus myönsi yhteensä kahdeksaan varhaiskasvatuksen opettajan vakanssiin täyttöluvan. Vakanssit ovat tulleet avoimeksi työntekijöiden irtisanouduttua tehtävästään tai eläköidyttyä.

Kunnan talousarvion yhdeksi tavoitteeksi on asetettu henkilöstön työhyvinvointi ja pysyvyys. Syksyllä 2020 tehdyn selvityksen mukaan 25 prosenttia Liedon varhaiskasvatuksen henkilöstöstä oli määräaikaisissa työsuhteissa. Varhaiskasvatuksen opettajien vakinaistamista onkin esitetty talousarviossa.

Vakinaistamista pidetään perusteltuna siitäkin syystä, että varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista on alueellisesti ja valtakunnallista kova pula. Liedon kunnan on ollut vaikea saada määräaikaisiin työsuhteisiin päteviä hakijoita.

Myös Poutapilvessä vakinaistetaan

Yksi vakinaistettavista vakansseista on Tarvasjoella päiväkoti Poutapilvessä, jonne myös lisätään yksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrää vakanssi ei lisää, sillä se perustetaan muuttamalla työsuhteen päättymisen myötä vapautunut perhepäivähoitajan vakanssi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssiksi 1.8. alkaen. Puuttunutta vakanssia on hoidettu määräaikaisella työntekijällä.

Lieto muuttaa myös neljä muuta perhepäivähoitajan vakanssia. Nämä eläköitymisten myötä vapautuneet vakanssit muutetaan lastenhoitajien vakansseiksi kolmeen eri päiväkotiin, joissa lastenhoitajien tehtäviä ovat hoitaneet määräaikaiset työntekijät.

Perhepäivähoitajan rekrytoinnille kunnassa ei ole nähty tarvetta.