Marttilan Korven eräreitistöä kunnostetaan Leader-hankkeen turvin

0
Jouko Mäkinen ja Esa Nieminen lähtivät viemään polttopuusatsia reitin varrella sijaitseville laavuille.

MARTTILA. Kaksi vuosikymmentä sitten rakennettu, noin 30 kilometriä käsittävä Marttilan Korven eräreitistö on saamassa Leader-hankerahoituksen turvin uutta ilmettä alueelleen. Eräreitistön alkuperäinen suunnittelija ja hankkeen puuhamies Juha Nummila sanoo rahaa olevan käytössä 10 000 euroa, josta neljäsosa on budjetoitu talkootunneiksi ja loput materiaalihankintoihin.

Nummilan mukaan hankerahalla on muun muassa tarkoitus linjata uudelleen Huhtamäki–Karhumäki -välinen, noin viiden kilometrin pätkä, sillä vanha reitti on jäänyt pellonraivaustöiden alle. Samalla reitille saadaan uudet, kunnan kustantamat pitkospuut.

–Lisäksi Palaisten ja Huhtaanmäen lähtöpaikkojen kartat uusitaan, samoin kuin tienristeyksien kylttejä, Nummila kertoo.

Rahoituksella pystytään tarjoamaan iloa myös pienemmille vaeltajille, sillä vajaan kahden kilometrin pituiselle reitille on tarkoitus rakentaa kesällä laavu. Kaikkiaan laavuja on sen jälkeen reitistön varrella viisi.

Uusi yhteistyökumppani

Viime kesään saakka Marttilan Korven eräreitistöstä on huolehtinut Heikolan kyläseuran aktiivit. Nyt yhteistyökumppaniksi on saatu Auranmaan Latu ja Polku, josta toivotaan lisää talkoolaisia riveihin.

–Niitä ei ole koskaan liikaa, ja aina toivomme enemmän väkeä mukaan, Nummila esittää.

Kyläseuran perustajajäseniin kuuluvat Hannu Verho ja Jouko Mäkinen sanovat, että talkoita pidetään vuodessa aina tarpeen mukaan.

–Meitä on ollut sellainen vajaa kymmenen aktiivia, miehet laskeskelevat ja toivovat uusien kuvioiden myötä talkoolaisten määrän kasvavan – ja ehkä myös nuorentuvan.

Alusta saakka reitistön rakentamisessa ja kunnostustöissä mukana ollut Jarmo Kujanpää kertoo ylläpitoon kuluvan vuodessa useita satoja tunteja:

–Talvella kuljetamme muun muassa laavuille vuoden aikana poltettavat puut sekä kunnostustarpeet, kesällä taas rakennamme ja korjaamme, hän kertoo vuodenkierrosta.

Kuten muissakin luontokohteissa, myös Marttilassa kävijämäärät ovat koronan myötä suorastaan räjähtäneet.

–Molemmilla lähtöpaikoilla oli ennen lumien tuloa aina 20–30 autoa, Kujanpää tietää ja sanoo kävijämäärän pyörivän vuositasolla 3000–5000 välillä.

Nummilan mukaan alueen vetovoimaa lisää paitsi upeat suo- ja kalliomaisemat myös Lotikon kellarina tunnettu luonnonnähtävyys.

–Se on kymmeniä metrejä pitkä kallioluola, joka tekee tästä alueesta todella merkittävän luontokohteen.

–Aluetta kutsutaankin köyhän miehen Lapiksi, Kujanpää vielä tarkentaa reitistön matkailullista merkitystä.