PÖYTYÄ. Työterveyslaitoksen tekemän työyhteisöselvityksen mukaan Pöytyän kunta koetaan hyväksi työpaikaksi, jonne on mukava tulla töihin. Kunta tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia kehittää omaa toimenkuvaansa.

Raportin perusteella työyhteisön jäsenten toinen toisilleen kohdistama apu ja tuki sekä yhteisöllisyys tukevat työssä jaksamista.

Syksyllä käynnistetty työyhteisöselvitys päättyi kunnanhallituksen ja Työterveyslaitoksen edustajien yhteiseen palautetilaisuuteen 8. helmikuuta. Selvitys tuotti ehdotuksia tarvittavista kehittämistoimista.

Ehdotuksia annettiin johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä, kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden yhteistyöstä, sosiaalisen median pelisäännöistä, työkuormituksen seurannasta sekä viestinnästä.

Kehittämisen painopiste on työkuormituksen seurannassa ja tarvittaessa puuttumisessa, viestinnän pelisäännöissä, toimintatavoissa ja työrauhan tukemisessa.

–Johtoryhmätyöskentelyä tullaan jatkossa kehittämään uuden kunnanjohtajan tuella, kunnanhallituksen laatimassa tiedotteessa luvataan.

Tiedotteen mukaan irtisanoutuneen kunnanjohtaja Anu Helinin tekemä työsuojeluilmoitus pitkäaikaisesta häirinnästä on käsitelty loppuun asianomaisten kanssa.