Aurajoentie on nyt virallinen matkailutie – Väylävirastolta saatiin puoltava päätös

0
Aurajoen matkailutien tunnistaa tästä merkistä: Väylävirasto hyväksyi pöytyäläissyntyisen kuvataiteilija Marjaana Nukarisen piirtämän visuaalisen tunnuksen matkailutien liikennemerkkiin.

AURA, PÖYTYÄ, ORIPÄÄ, LIETO. Väylävirasto on tehnyt puoltavan päätöksen ensimmäisestä uudesta matkailutiestä yli vuosikymmeneen.

Aurajoentie on ainutlaatuinen tie kansallismaisemassa ja siitä povataan nyt hyvää haastajaa suositulle Saariston Rengastielle.

Samassa päätöksessä hyväksyttiin pöytyäläissyntyisen kuvataiteilija Marjaana Nukarisen piirtämä visuaalinen tunnus matkailutien liikennemerkkiin.

Väyläviraston päätöksen mukaan matkailutieksi hyväksyttävän tiejakson kriteerit täyttyivät: Tie on yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus, ja sillä on tien liikenteelliseen merkitykseen nähden matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä sekä alueen elinvoimaa tukeva merkitys.

–Tämä päätös on omiaan parantamaan matkailutien kuntien elinvoimaisuutta, kun nyt hyödynnämme tämän kortin täysimääräisenä. Ainutlaatuinen kansallismaisemaan sijoittuva tie pitää nähdä voimavarana, josta ammentaa paitsi matkailuelinkeinoille myös muille yrityksille ja asukkaille, hehkuttaa hankkeen puuhanainen Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio.

Päätöstä tuki Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen Suoma ry:n lausunto, jonka mukaan matkailutie tuo selkeää lisäarvoa sen vaikutuspiirin matkailutarjonnalle ja toimii siten hyvänä ponnahduslautana matkailuliiketoiminnan kehittämiselle. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Komu painottaa lausunnossaan, että uusi matkailutie tulee nostaa hyvin esiin alueellisessa markkinoinnissa.

Auranmaa-säätiön puheenjohtaja Anna Rauhansuu uskoo tiestä tulevan alueellisen matkailun kärkiteema.

–Mielestäni tämä on mahtava kansallinen vetonaula myös asukas- ja yritysmarkkinointiin. Haluamme osallistaa kaikki alueen toimijat tien hyödyntämiseen omasta näkökulmastaan. Ikiaikaiseen kansallismaisemaan sijoittuva matkailutie on meille kaikille suuri ylpeyden aihe, Rauhansuu sanoo.

Tiehankkeessa mukana ovat Oripään, Pöytyän, Auran ja Liedon kunnat. Aurajoen Matkailutien esiselvitys -hanke päättyi vuoden vaihteessa ja uusi Aurajoentie herää eloon -hanke on jo vireillä.

–Uudet verkkosivut ovat rakenteilla ja kun päätös hankerahoituksesta tulee, ensimmäisessä vaiheessa teetämme opastussuunnitelman ja uuden investointihankkeen avulla pystytämme viralliset matkailutiekyltit, kertoo hanketta luotsannut hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala.

–Alueella on herännyt ilahduttavan paljon kiinnostusta eri tapahtumien järjestämiseen ja matkailuelinkeinojen käynnistämiseen. Nyt kokoamme kaikki toimijat yhteen ja pidämme starttipalaverit sekä yrittäjille että yhdistyksille, kuvailee Alkio tien ensiaskelia.

Tien tiimoilta on lanseerattu jo tunniste #meidänmatkailutie, jolla halutaan osallistaa kaikki toimijat rakentamaan yhdessä yhteistä matkailutietä.