PÖYTYÄ, AURA. Korona on koetellut nuorten jaksamista monin tavoin, mikä näkyy muun muassa etsivän nuorisotyön kasvaneina asiakasmäärinä. Auran ja Pöytyän etsivänä nuorisotyöntekijänä toimiva Anna Alanärä kertoo asiakkaita tulleen lisää viidenneksen. Kun vuonna 2019 heitä oli 50, viime vuonna määrä kasvoi 60:een.

–Se on iso nousu näin pienille paikkakunnille, hän toteaa.

Alanärän näkemyksen mukaan myös nuorten mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö on lisääntynyt.

–Päihteiden käyttö on lisääntynyt pitkällä aikavälillä muutenkin, ja nyt se näkyy ihan selvästi.

Pöytyän kunnan nuoriso-ohjaaja Anna-Leena Ranto sanoo nuorten myös passivoituneen koronan aikana, sillä esimerkiksi nuorisotilojen kävijämäärät ovat laskeneet.

Myös vastaava kuraattori Anna Kaila sanoo huomanneensa passivoitumista, kun koulua on jouduttu käymään etänä, samoin kuin tapaamaan kavereita.

–Myös erilaisten mukavien asioiden poisjääminen, kuten luokkaretket ovat vaikuttaneet yleiseen ilmapiiriin, Kaila pohtii.

Viime kesänä, kun koronarajoituksia alettiin kumota kevään sulun jälkeen, osa nuorista purki turhautuneisuuttaan hajottamalla paikkoja.

–Sitä tapahtui viime kesänä korostetusti, ja esimerkiksi Riihikoskella hajotettiin rännejä ja leikkikentällä rikottiin paikkoja, Pöytyän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Teija Haakana kertoo.

Nuorisotyöntekijät kuitenkin epäilevät, että pahin on edessä vasta parin vuoden päästä.

–Tämä tulee kulminoitumaan vasta myöhemmin, kun korona on ohi, Pöytyän tuore koulunuoriso-ohjaaja Lauri Kuiko ennustaa.

Anna-Leena Ranto muistuttaa myös, että korona vie nuorten elämästä vähintään puolitoista vuotta.

–Se on nuoren ihmisen näkökulmasta pitkä aika.

Etäkoulu voi rampauttaa oppimistahdin

Suomessa ollaan siirtymässä sulkutilaan maaliskuun alkupäivinä, mikä tarkoittaa muun muassa etäopetuksen aloittamista yläluokilla.

Hiljattain Pöytyän nuoriso-ohjaajana aloittanut, aiemmin koulunkäynninohjaajana toiminut Jere Lintula tietää kokemuksesta, että erityisesti pienryhmäluokissa etänä oppiminen tulee olemaan haastavaa.

–Se rampauttaa tosi paljon oppimistahtia, hän harmittelee.

Teija Haakanan mukaan suuri rooli on myös sillä, miten paljon vanhemmat kykenevät olemaan nuorten tukena.

–Erot nuorten välillä ovat tämän myötä vain korostuneet.

Pöytyän sivistystoimen oppilaille tekemän kyselyn mukaan kevään etäopetuskokemukset ovat olleet kuitenkin pääasiassa myönteisiä, sillä 92 prosenttia kertoi opintojen sujuneen hyvin. 71 prosenttia koki saaneensa opettajilta tarpeeksi tai kohtalaisesti henkilökohtaista tukea, kun 28 prosenttia tarvitsi kohtuullisesti tai paljon tukea myös vanhemmiltaan.

Kyselyn mukaan etäopiskelun hyviksi puoliksi koettiin muun muassa rauhallinen ympäristö tehtäviä tehtäessä, vapaa-ajan lisääntyminen sekä pidemmät yöunet. Haastavaa sen sijaan oli kavereiden puute, kokemus avun riittämättömyydestä sekä tehtävien suuri määrä.


Riihikoskelaisia Pinja Härköstä ja Laura Lehtimäkeä harmittaa koronassa eniten se, etteivät he pysty liikkumaan vapaasti.

”Toivottavasti ensi kesänä palattaisiin jo normaaliin”

PÖYTYÄ/Riihikoski. Riihikosken yhtenäiskoulun yhdeksännellä luokalla opiskeleva Laura Lehtimäki sekä ensimmäistä vuotta Loimaan ammattiopistoa käyvä Pinja Härkönen ovat säilyttäneet positiivisuutensa koronasta huolimatta.

–Ei tämä mikään maailmanloppu ole, vaikka välillä se toki ärsyttääkin, Pinja luonnehtii.

Eniten kumpaakin tuntuu harmittavan viime kesänä väliin jäänyt Ruisrock.

–Ja muutenkin se, ettei pysty liikkumaan vapaasti, Laura pohtii koronan kurjia puolia ja toivoo samalla, että ensi kesänä palattaisiin jo normaaliin.

Kavereita he näkivät viime kevään sulun aikana kävelyn merkeissä, ja Pinja sanookin ulkoilun lisääntyneen silloin. He eivät myöskään koe olleensa yksinäisiä, sillä kävelyiden lisäksi yhteyttä pidettiin sosiaalisen median kautta.

Ruutuaika sen sijaan pompahti aivan uusiin lukemiin, kun sekä koulu- että pitkälti myös kaverikontaktit hoituivat laitteiden välityksellä.

–Ruutuähkyä ei kuitenkaan tullut, Laura naurahtaa.