Lomautettujen määrä laskee taas Auranmaalla – Katso myös grafiikka avoimien työpaikkojen kehityksestä

0
Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Auranmaan kuntien työttömyysasteet ovat selvästi koholla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Koronalomautukset nostavat työttömyyttä Auranmaalla ja koko maassa. Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa työttömiksi lasketaan myös lomautetut.

Auranmaan kunnissa lomautettujen määrä on kuitenkin laskenut jälleen kesän lukujen tasolle, eli korona-ajan alimmalle tasolle.

Katso tarkemmat tiedot lomautettujen määrästä kuntakohtaisesti kartasta.

HELMIKUUSSA Oripäässä oli Auranmaan kuntien pienin työttömyysaste, 7,8. Korkein työttömyys oli Koskella, 9,5 prosenttia.

LOIMAAN seutukunnassa avoimien työpaikkojen määrä oli helmikuussa 250. Avoinna on noin 15 prosenttia enemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten.

Helmikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja tuli helmikuussa siis tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimien työpaikkojen tarkka laatu, eli työn kokoaikaisuus ja kesto, eivät selviä Työllisyyskatsauksen tiedoista.

KORONAPANDEMIAN aikana uusia työpaikkoja on avautunut 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa. Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

VUODEN 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa kysyntä on yhä vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

JUURI JULKAISTUN Ammattibarometrin mukaan Loimaan seutukunnassa on pulaa lääkäreistä, sosiaalualan asiantuntijoista ja esimerkiksi lähihoitajista ja kodinhoitajista. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

MAALISKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

TYÖTTÖMYYS

Isot alueelliset erot

  • Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.
  • Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla.
  • Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.
  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.
  • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.
  • Seutukunnista korkein työttömyysaste oli Salon seudulla (12,7 prosenttia) ja pienin Turunmaan saaristossa (8,6 prosenttia).
  • Nuorten työttömien määrä väheni helmikuun aikana kaikissa kunnissa. Määrä on kuitenkin yhä suurempi kuin vuotta aiemmin.