Vaikuttajaryhmät tenttasivat Pöytyän kuntavaaliehdokkaita

0
Emma Riskillä, Sanni Peltolalla ja Taina Myllysellä oli hyvä syy hengähtää, kun vaalipaneeli lopulta saatiin nettiin nauhoitteena.

PÖYTYÄ. Pöytyän vaikuttajaryhmien virtuaalisen vaalipaneelin striimaus suorana ei onnistunut, mutta paneelista tehtyä tallennetta oli perjantaina katsottu YouTubessa jo lähes 200 kertaa. Paneelin järjestivät Pöytyän kulttuurisihteeri Taina Myllynen ja moderaattori Emma Riski Auran kirjastosta.

Pöytyän kylien neuvottelukunnan Eija Eloranta kysyi teiden kunnosta ja tasavertaisista terveyspalveluista, lapsi- ja perheneuvoston Miia Lehtonen kysyi Pöytyästä lapsiperheiden näkökulmasta ja miksi Pöytyä on pikkaisen parempi, nuorisovaltuuston Sanni Peltola kysyi nuorten syrjäytymisestä ja nuorten tasavertaisista harrastusmahdollisuuksista. Vanhus- ja vammaisneuvoston Heimo Pohjanpalon kysymys koski tasapuolisuuden toteutumista ja sitä miten vammaisten toiveet huomioidaan päätöksenteossa.

Kysymyksiin vastasivat Laura Naire-Koivisto (kesk), Marika Loponen (kesk), Terhi Saarijoki (kok,sit), Esko Tuuppa (kok), Anu Saarinen (sd), Otto Vestu (sd), Hannele Litjo (ps), Matti Rajala (vas), Sinikka Hutko (krist) ja Kati Lyytinen (vihr).

Kaiken kaikkiaan näkemyserot jäivät ehdokkaiden välillä sangen pieniksi, vaikka Vihreiden Lyytinen löysikin moneen kysymykseen ympäristönäkökulman ja Vasemmistoliiton Rajala painotti muita enemmän tasavertaisuutta.

Tieavustukset tärkeitä

Teiden kunnossapidosta kysyttäessä moni painotti yksityistieavustusten tärkeyttä ja sitä, että kunnan on oltava aktiivinen Ely-keskuksen suuntaan silloin kun kyse on valtion teistä.

–Kannattaa myös hakea hankerahaa, jota on olemassa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, Lyytinen muistutti.

Terveyspalveluista vallitsi yksimielisyys että kaikki terveyskeskukset pitää säilyttää, vaikka kaikkina päivinä ei kaikkia palveluita olisikaan tarjolla. Moni muistutti myös, että terveyspalveluita voisi viedä nykyistä enemmän kotiin. Uusia palvelujakin nousi keskustelussa esiin kuten Terhi Saarijoen ehdottama ikäihmisten neuvola.

Turvaa ja luontoa

Lapsiperheiden näkökulmasta Pöytyän suurimpina vahvuuksina nähtiin laadukas varhaiskasvatus ja kouluputki, joka ulottuu ylioppilastutkintoon saakka. Koulurakennuksetkin alkavat kohtapuoliin olla kunnossa. Pöytyän vahvuuksina nähtiin myös luonto ja turvallisuus.

Hannele Litjo kaipasi kotiin saatavaa apua esimerkiksi lasten sairastaessa, koska kaikilla ei ole omasta takaa turvaverkkoja. Naire Koivisto kaipasi kouluihin isompaa tuntikehystä.

Kuntalaiset voivat kuitenkin kehittää kuntaa myös itse.

–Pöytyä on viihtyisä maalaiskunta, mutta kuvaan Pöytyästä vaikuttaa myös se, miten kuntalaiset itse viestivät esimerkiksi somessa, Marika Loponen muistutti.

Oikeus harrastukseen

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä harrastusten ja turvallisten aikuisten kuten nuorisotyöntekijöiden rooli nähtiin tärkeänä.

Oman ongelmansa tuo korona, jonka tuomaan yksinäisyyteen ehdotettiin muun muassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja virtuaalista nuokkaria.

–Jokaisella tulisi olla oikeus ainakin yhteen harrastukseen, Esko Tuuppa muistutti.

Ongelmaksi nähtiin heikko julkinen liikenne, jota voisi paikata kunnan kuljetuksilla tai kalenteripalvelulla, jonka avulla vanhemmat voisivat sopia nuorten kuljetuksista.

Apua kotiin

Vanhusten kohdalla ehdokkaat korostivat tasavertaisten terveyspalveluiden tärkeyttä ja mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

–Resurssit tulee jakaa tasapuolisesti ja huolehtia työyhteisöjen hyvinvoinnista, sillä se takaa myös asukkaille hyvät olot. Iäkkäiden osallistaminen on tärkeää. Vammaisten asioita edistäisi, jos he valitsisivat keskuudestaan yhteyshenkilön hoitamaan asioita kunnan kanssa, Anu Saarinen sanoi.

Parannusta nykytilaan toivottiin myös yhteistyön kehittämisestä.

–Palvelukotien hyviä käytänteitä voisi jakaa nykyistä enemmän, Naire-Koivisto muistutti.

Vaalipaneeli on nähtävissä YouTubessa. Pääset sinne klikkaamalla tätä linkkiä.


KOMMENTTI: Hyvää ja kaunista

Kolmas nainen -yhtyeellä on kappale hyvää ja kaunista. Kukapa kunnallispoliitikko ei haluaisi kuntalaisten parasta omasta poliittisesta viitekehyksestään käsin. Vaikuttajaryhmien kysymykset päästivät kunnallisvaaliehdokkaat helpolla, sillä kukaan ei kysynyt, mitä tehdä, jos rahat eivät riitä. Kun valtion koronatuet loppuvat, rahat loppuvat monen kunnan – Pöytyänkin –kassasta. Hyviä kohteita riittää, mutta valtuutetulta tarvitaan myös kokonaisnäkemystä ja kykyä tehdä ikäviä päätöksiä. Jos karsitaan niin mistä karsitaan tai jos korotetaan veroja niin mitä veroja ja kuinka paljon.
Asko Virtanen