Marttilan valtuusto sai käsiteltäväkseen nipun aloitteita

0
Marttilan valtuusto sai tiedokseen sekä jo käsiteltyjä että kesken olevia aloitteita. Tuulivoiman lisärakentamista tutkitaan parhaillaan. Kuva Verhonkulman alueelta. (Kuva: Asko Virtanen)

MARTTILA. Maanantaina etäkokoukseen kokoontunut Marttilan valtuusto sai käsiteltäväkseen ison nipun vanhoja aloitteita ja uusiakin tehtiin kaksi.

Valtuusto totesi loppuun käsitellyksi Marttilan kokoomusnuorten edellisvuonna tekemän aloitteen maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille. Aloite johti toimiin, sillä kuluvan vuoden alusta ehkäisy on ollut Marttilassa maksutonta alle 25-vuotiaille.

Loppuun käsitellyksi tuli perussuomalaisten edellisvuonna tekemä aloite muovinkeräyspisteen saamiseksi Marttilaan. Ainakaan toistaiseksi muovinkeräyspistettä ei ole tulossa.

Lähimmät muovinkeräyspisteet sijaitsevat Aurassa, Paimiossa, Liedossa ja Vaskiolla. Sekä Rinki Oy että lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa muovia keräävä Lounais-Suomen jätehuolto ovat ilmoittaneet, ettei muovin keräys Marttilassa ole kannattavaa.

Uutta jätelakia valmistellaan parhaillaan ja kunta on pyrkinyt vaikuttamaan myös siihen, että laki jatkossa velvoittaisi nykyistä kattavampaan muovinkeräysverkostoon. Nykyisin Rinki-muovinkeräyspistepiste löytyy kunnista, joissa noin 4000 asukasta tai enemmän.

Loppuun käsitellyksi tuli myös kokoomuksen edellisvuonna tekemä aloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Valtuusto teki viime vuoden lopulla päätöksen, ettei kunta ota käyttöön maksutonta varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusjohtaja voi kuitenkin myöntää lapselle maksuttoman varhaiskasvatuksen sosiaalisista tai lapsen kehitykseen liittyvistä syistä, jos terveydenhuolto tai sosiaalitoimi suosittelee lapselle varhaiskasvatusta.

Loppuun käsitellyksi tuli myös perussuomalaisten tekemä aloite arvostusrahan maksamisesta omaishoitajille. Arvostusrahaa ei ole otettu käyttöön.

Tuulivoimaa pohditaan

Kesken ovat edelleen keskustan aloitteet liikenneturvallisuuden parantamisesta sekä kunnan energiataloudesta ja kokoomuksen aloite tuulivoimasta.

Keskustan vuonna 2018 tekemässä aloitteessa kaivataan liikenneturvallisuuden parantamista muun muassa Martintalon ja koulun alueella. Keväällä 2020 liikenneturvallisuuden parantamisesta järjestettiin kuntalaiskysely. Toimenpiteet ovat yhä kesken.

Kesken ovat myös suunnitelmat energiatalouden parantamisesta. Kuluvalle vuodelle on varattu 50 000 euroa kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitysratkaisujen kehittämiseen.

Kesken on niin ikään aloite tuulivoimasta. Selvitystyötä tehdään aluearkkitehdin tekemänä kunnan omana työnä. Mahdollisuutta tuulivoiman lisärankentamiseen tutkitaan Marttilan ja Kosken välisen rajan tuntumassa sijaitsevalla Simalan alueella että Pöytyän rajan tuntumassa sijaitsevalla Virpinmäen alueella.

Uusiakin aloitteita

Valtuustolle jätettiin myös kaksi uutta aloitetta. Perussuomalaiset esittävät aloitteessaan toimia fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kokoomus omassa aloitteessaan toimia, joilla taataan jokaiselle peruskouluikäiselle mahdollisuus yhteen harrastukseen.

Valtuusto hyväksyi myös esityksen toisen sosiaalityöntekijän palkkaamisesta Marttilaan kesäkuun alusta lähtien. Sosiaalityöntekijä keskittyy aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin ja kehitysvammatyöhön.

Hyväksytyksi tuli myös Marttilan koulun luokanopettajan/rehtorin viran muuttaminen rehtorin viraksi.