Kisariihen pieni sali yhtenäiskoulun käyttöön – Kansalaisopiston liikunta väistää kouluopetusta

0
Pöytyän kunnan teknisen toimen kiinteistönhoitaja Jyrki Savolainen, kiinteistöpäällikkö Jukka Ojanen ja tekninen johtaja Tarmo Rantanen toteavat, että Kisariihen monitoimisali on käypä tila Riihikosken yhtenäiskoulun opetuskäyttöön.

PÖYTYÄ/Riihikoski. Riihikosken yhtenäiskoulun lisätilatarpeeseen (AVL 23.4.) haetaan helpotusta Kisariihen monitoimisalista, joka aiotaan ottaa opetuskäyttöön ensi lukuvuodesta alkaen. Monitoimisali on arvioitu koulun kannalta toimivimmaksi tilaratkaisuksi.

Pöytyän kunnanhallitus päätti, että Kisariihen monitoimisalin tiloja käytetään niin kauan kuin se koulun oppilasmäärän ja opetusjärjestelyjen puolesta on tarpeellista. Arvioitu aika on noin viisi lukuvuotta, mutta mahdollisesti muutama lukuvuosi enemmänkin.

Lisäksi Riihikosken yhtenäiskoulun pysyvien tilojen muutoksia on tarkoitus suunnitella 36 000 euron lisämäärärahan turvin.

Yhtenäiskoulussa aloittaa ensi lukuvuonna noin 70 seitsemännen vuosiluokan oppilasta, mikä tarkoittaa kolmisarjaista opetusta. Muutoin koulu on kaksisarjainen.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti yhtenäiskoulun käyttöön voidaan ottaa tarpeen mukaan myös muita kunnan tiloja tulevan lukuvuoden ajaksi ennen kuin pysyvien tilojen muutokset valmistuvat.

Kisariihen monitoimisaliin (pieni sali) saadaan järjestettyä kolme ylempien vuosiluokkien yleisopetuksen luokkaa ja kaksi erityisopetuksen pienluokkaa. Sali voidaan jakaa väliseinällä kahteen osaan. Tilat pitää kalustaa ja varustaa opetuskäyttöön soveltuviksi.

Auranlaakson kansalaisopiston liikunnanopetus, noin 10–15 tuntia viikossa ja kunnan liikuntatoimen muutama ryhmä joutuvat väistämään koulun tieltä monitoimisalista Mäkiäisten Työväentalolle tai muihin vastaaviin tiloihin. Kunta on käynyt asiasta alustavia keskusteluja työväentaloa ylläpitävän yhdistyksen edustajan kanssa.

Samassa järjestelyssä monitoimisali poistuu Kisariihen ison salin käyttäjien lämmittelytilana ja muussa liikuntakäytössä.

Koulun tilajärjestelyasian esittelytekstin mukaan on perustelua, että järjestelyjen toimivuutta seurataan. Tarvittaessa selvitetään myös väliaikaisten vuokratilojen vaihtoehtoa.

Yhtenäiskoulun tilajärjestelyt täsmentyvät, kun koululla tehtävä tulevan lukuvuoden suunnittelu etenee.